Документ 1753-2002-п, предыдущая редакция — Редакция от 17.07.2003, основание - 1106-2003-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1753
Київ
Про затвердження Порядку проходження
дипломатичної служби працівниками патронатної
служби Міністра закордонних справ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проходження дипломатичної служби
працівникам патронатної служби Міністра закордонних справ
(додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1753
ПОРЯДОК
проходження дипломатичної служби працівниками
патронатної служби Міністра закордонних справ

1. З метою організаційного забезпечення своєї діяльності та
відповідно до статті 9 Закону України "Про дипломатичну службу"
( 2728-14 ) Міністр закордонних справ (далі - Міністр) має право
самостійно добирати та приймати осіб на посади для роботи у
патронатній службі.
Призначення на посади патронатної служби Міністра (далі -
патронатна служба) згідно з штатним розписом і категорією, що
відповідає посаді, здійснюється Міністром.
На посади для роботи у патронатній службі призначаються
особи, щодо яких не будуть виявлені обмеження, пов'язані з
прийняттям на дипломатичну службу.
До складу патронатної служби можуть включатися посади
помічника, радника, керівника прес-служби або інші, передбачені
штатним розписом.
2. Міністр утворює патронатну службу в межах граничної
чисельності працівників МЗС та його штатного розпису.
Структура, штатний розпис патронатної служби затверджується
Міністром. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
3. Працівники патронатної служби підпорядковуються
безпосередньо Міністру.
4. На посади патронатної служби приймаються громадяни
України, які мають необхідний досвід роботи в органах
дипломатичної служби.
Прийняття на посади патронатної служби здійснюється без
проведення конкурсу.
З метою набуття працівниками патронатної служби практичного
досвіду, перевірки їх професійного рівня і ділових якостей може
встановлюватися випробування, а також проводитися стажування.
Працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не
залучаються.
Основними завданнями працівників патронатної служби є:
підготовка необхідних матеріалів та документів для Міністра,
облік, аналіз кореспонденції, що надходить на його ім'я,
підготовка відповідних проектів доручень, протокольних рішень
тощо;
надання окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з
питань діяльності Міністра або МЗС (за дорученням Міністра);
взаємодія з підрозділами МЗС, закордонними дипломатичними
установами України, представництвами МЗС на території України,
органами державної влади, органами місцевого самоврядування у
розв'язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень
Міністра;
організація зустрічей Міністра з громадськістю,
представниками засобів масової інформації, посадовими особами
інших органів, прийом відвідувачів та іноземних делегацій.
5. Основні обов'язки і права працівників патронатної служби
визначаються законодавством з питань державної та дипломатичної
служби.
Конкретний перелік обов'язків та прав працівників патронатної
служби визначається у положенні про патронатну службу та посадових
інструкціях, що затверджуються Міністром.
6. Працівники патронатної служби можуть бути звільнені на
загальних підставах, передбачених Кодексом законів про працю
України ( 322-08 ), або у разі зміни керівника (частина четверта
статті 41 Закону України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ),
про що в трудовій книжці робиться запис з посиланням на пункт 1
статті 40 Кодексу законів про працю України.
7. Інші питання перебування на дипломатичній службі
працівників патронатної служби регулюються Законом України "Про
дипломатичну службу" ( 2728-14 ).вверх