Документ 1748-VI, первая редакция — Принятие от 03.12.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.59 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац шостий статті 22-3 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2004 р., N 14, ст. 198) викласти
у такій редакції:
"час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі чи докторантурі за
денною (очною) формою навчання випускникам аспірантури,
ад'юнктури, докторантури".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 грудня 2009 року
N 1748-VIвверх