Документ 1741-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 15.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо поширення дії цього Закону на колишніх працівників органів внутрішніх справ України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.38)

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 50) після слів "Міністерстві внутрішніх справ України" доповнити словами "Національній поліції України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 листопада 2016 року
№ 1741-VIII
вверх