Документ 1741-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 15.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо поширення дії цього Закону на колишніх працівників органів внутрішніх справ України

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 50) після слів "Міністерстві внутрішніх справ України" доповнити словами "Національній поліції України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 листопада 2016 року
№ 1741-VIII
вверх