Документ 1730-2003-п, текущая редакция — Принятие от 05.11.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2003 р. N 1730
Київ
Про внесення змін до Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17;
1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350;
2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881,
N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397),
такі зміни:
у пункті 13:
абзац третій викласти у такій редакції:
"Субсидії призначаються за умови пред'явлення розрахункових
книжок, квитанцій або аналогічних документів про фактичну оплату
житлово-комунальних послуг за попередній період. У разі наявності
заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги субсидії
призначаються за умови укладення громадянином з підприємством -
надавачем житлово-комунальних послуг договору про реструктуризацію
заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні
послуги згідно з Порядком погашення реструктуризованої
заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні
послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
27 червня 2003 р. N 976 ( 976-2003-п )";
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
у тексті Положення слова "особистого підсобного господарства"
замінити словами "особистого селянського господарства".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21вверх