Документ 1723-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 02.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.11.2016. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 51, ст.837)

Верховна Рада України постановляє:

I. У частині першій статті 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) цифри "167-170" замінити цифрами "167, 168-1, 170".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 листопада 2016 року
№ 1723-VIII
вверх