Документ 1723-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 17.11.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги
при народженні дитини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78; 2009 р., N 7, ст. 70) такі зміни:
1. Статтю 11 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Виплата допомоги при народженні дитини припиняється у разі:
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення
батьківських прав;
тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень
щодо конкретної дитини;
нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем
допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання
дитини;
у разі виникнення інших обставин".
2. Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини нараховується у розмірах
прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених
на день народження дитини.
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22
розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину; кратній 45
розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90
розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги
на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на
другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36
місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1723-VIвверх