Документ 1723-XII, текущая редакция — Принятие от 25.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Комісії Верховної Ради України
з питань здоров'я людини "Про стан запобігання
захворюванню на СНІД"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 52, ст. 775 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. З висновками Комісії Верховної Ради України з питань
здоров'я людини про стан запобігання захворюванню на СНІД та
пропозиціями щодо його поліпшення погодитися.
2. Враховуючи небезпеку поширення захворювання на СНІД,
наявність серйозних недоліків у роботі органів державного
управління в організації боротьби з цією інфекцією, матеріали
комісії надіслати Кабінету Міністрів України для вжиття необхідних
заходів.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 жовтня 1991 року
N 1723-XIIвверх