Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності
Постановление Кабинета Министров Украины от 20.11.20001719
Документ 1719-2000-п, предыдущая редакция — Редакция от 11.03.2011, основание - 86-2011-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 листопада 2000 р. N 1719
Київ
Про запровадження ліцензії єдиного зразка
для певних видів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011 }

Відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразок бланка ліцензії єдиного зразка та його
опис, що додаються.
2. Встановити, що замовлення на виготовлення бланків ліцензії
єдиного зразка здійснюється Державним комітетом з питань
регуляторної політики та підприємництва.
Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва затвердити у місячний термін в установленому
порядку нормативно-правові акти, що регламентують порядок
одержання, зберігання, обліку і заповнення бланків ліцензій
єдиного зразка.
3. Органам ліцензування подати у місячний термін Державному
комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва заявки
на бланки ліцензії єдиного зразка на 2001 рік, потреба в яких
визначається з урахуванням проведення заміни виданих раніше
ліцензій, а також подавати щороку до 1 липня заявки на наступний
рік.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2000 р. N 1719

ГЕРБ УКРАЇНИ
Серія _____ N ______

ЛІЦЕНЗІЯ

__________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)
__________________________________________________________________
(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частково),
__________________________________________________________________
на право провадження якого видається ліцензія)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів __________________________
Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____ N___
Строк дії ліцензії з ______________ по _____________
_____________________ ________________________ _________________
(посада особи, яка (прізвище та ініціали) (підпис)
підписала ліцензію)
Дата видачі ліцензії _____________
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2000 р. N 1719
ОПИС
бланка ліцензії єдиного зразка

Бланк ліцензії єдиного зразка є документом суворої звітності.
Бланк виготовляється на папері щільністю не менш як
100 г/кв. м +(-) 5 відсотків, розміром 297 х 210 мм з нефіксованим
водяним знаком.
Бланк з обох боків видруковано способом офсетного друку: з
лицьового боку в чотири фарби, із зворотного - в дві фарби, має
захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.
З лицьового боку бланка по периметру на відстані 6 мм від
краю розміщується рамка заввишки 17 мм, всередині верхньої частини
якої розміщується зображення малого Державного Герба України.
По зовнішньому периметру рамки надруковано мікротекст в
негативному зображенні "УКРАЇНА" літерами заввишки 0,35 мм, а по
внутрішньому - мікротекст у позитивному зображенні "ЛІЦЕНЗІЯ"
літерами заввишки 0,25 мм.
На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видруковано
сітку, яка створює фон бланка. У центрі контурне зображення сітки
поступово переходить з одного кольору в інший. Під впливом
ультрафіолетового проміння сітка та рамка набувають зеленого
свічення в середній частині бланка.
У лівому верхньому кутку лицьового боку бланка надруковано
слово "Серія" та 2 літери, що її позначають, а в правому -
шестизначний номер. Номер надруковано чорною фарбою, що
відбивається на зворотний бік червоним кольором. Між серією та
номером надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ".

{ Абзац восьмий виключено на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2011-п ) від 09.02.2011 }

Всередині бланка невидимою при денному світлі фарбою
надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ" та контурне зображення території
України, які набувають зеленого свічення під впливом
ультрафіолетового проміння.
Із зворотного боку бланка по периметру надруковано рамку
заввишки 7 мм. На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки,
видруковано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано
приховане зображення слова "ДІЙСНА", яке з'являється під час
нагрівання фарби до температури понад 35 град. C.вверх