Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа от 27.08.20101718-р
Документ 1718-2010-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.09.2014, основание - 882-2014-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2010 р. N 1718-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 882-р ( 882-2014-р ) від 23.09.2014 }
Деякі питання військово-патріотичного
виховання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів

1. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки щодо
надання військово-патріотичній спортивній грі "Зірниця" статусу
Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"
(далі - Всеукраїнська гра).
2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" у
складі згідно з додатком.
Надати голові Організаційного комітету право вносити в разі
потреби зміни до його складу.
3. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством оборони
та Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту розробити і
затвердити положення про Всеукраїнську гру.
4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям:
сприяти залученню учнів загальноосвітніх навчальних закладів
до проведення Всеукраїнської гри та їх інформуванню про умови
проведення та правила участі у Всеукраїнській грі;
залучати військові частини і вищі військові навчальні
заклади, ветеранські та інші громадські організації до
військово-патріотичної, пошуково-краєзнавчої, спортивно-масової та
культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді, зокрема
роботи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Всеукраїнської
гри.
5. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту разом з
Міністерством освіти і науки забезпечити фінансування заходів,
пов'язаних з проведенням Всеукраїнської гри, у межах коштів,
передбачених для виконання завдань Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41
( 41-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 1718-р
СКЛАД
Організаційного комітету
з підготовки та проведення Всеукраїнської
військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

ТАБАЧНИК - Міністр освіти і науки, голова Дмитро Володимирович Організаційного комітету
АВКСЕНТЬЄВ - заступник Міністра Кабінету Юрій Анатолійович Міністрів України
АНДРЕСЮК - заступник Міністра оборони Борис Павлович
БАЖЕНКОВ - голова центральної ради Євген Володимирович добровільного спортивного
товариства "Спартак" (за згодою)
ЗАЙЦЕВА - заступник Міністра освіти і науки Ірина Павлівна
КУЗЬМУК - народний депутат України Олександр Іванович (за згодою)
ЛЕКАРЬ - заступник Голови ДПА Сергій Іванович
РИЖЕНКО - головний державний санітарний Сергій Анатолійович лікар України, перший заступник
Міністра охорони здоров'я
РИЖКОВА - голова комісії по роботі з Раїса Василівна молоддю ради Організації
ветеранів України (за згодою)
СОЛДАТЕНКО - директор Українського інституту Валерій Федорович національної пам'яті
ТІМЧЕНКО - голова Товариства сприяння Віктор Миколайович обороні України (за згодою)
ТОЛСТОУХОВА - заступник Міністра сім'ї, молоді Світлана Валентинівна та спорту
ФОМЕНКО - головний спеціаліст відділу Олександр Прокопович аналізу та інформації
Генерального штабу Збройних Сил
ЧАЙКОВСЬКИЙ - проректор Академії управління МВС Анатолій Степанович
ЧЕЛОМБИТЬКО - помічник Міністра освіти і науки Вікторія Юріївнавверх