Документ 171/94-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.06.1996, основание - 254/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
Про внесення змін і доповнень до Конституції
(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.361 )

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 )
такі зміни і доповнення:
1. У тексті Конституції слова "Кримська Автономна Радянська
Соціалістична Республіка", "Кримська АРСР", "Кримської АРСР",
"Республіки Крим" замінити відповідно словами "Автономна
Республіка Крим", "Автономної Республіки Крим".
2. Пункти 21-1 і 31 частини третьої статті 97 викласти в
такій редакції:
"21-1) дострокове припинення повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів у
разі, якщо вони порушують Конституцію і закони України, і
призначення нових виборів депутатів цих Рад";
"31) зупинення дії правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції і законам
України; скасування правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим у випадку, коли Верховна Рада Автономної
Республіки Крим не привела їх у відповідність з Конституцією і
законами України; скасування рішень обласних, районних, міських,
районних у містах Рад народних депутатів, якщо вони прийняті з
порушенням Конституції і законів України".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 вересня 1994 року
N 171/94-ВРвверх