Документ 171-2003-р, текущая редакция — Принятие от 26.03.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 березня 2003 р. N 171-р
Київ

Про перелік питань, пов'язаних з виконанням
Конституції та законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України та звітуванням
керівників центральних і місцевих органів виконавчої
влади про результати діяльності очолюваних ними
органів, розгляд яких на засіданнях Кабінету
Міністрів України планується провести у
II кварталі 2003 року

1. Затвердити перелік питань, пов'язаних з виконанням
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України та звітуванням керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади про результати
діяльності очолюваних ними органів, розгляд яких на засіданнях
Кабінету Міністрів України планується провести у II кварталі
2003 року (додається).
2. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
інформація (звіт) яких заслуховуватиметься на засіданнях Кабінету
Міністрів України, забезпечити підготовку необхідних матеріалів
відповідно до вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів
України ( 915-2000-п ) та надання їх за 10 днів до призначеної
дати розгляду питання.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2003 р. N 171-р
ПЕРЕЛІК
питань, пов'язаних з виконанням Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів
України та звітуванням керівників центральних
і місцевих органів виконавчої влади про
результати діяльності очолюваних ними
органів, розгляд яких на засіданнях
Кабінету Міністрів України планується
провести у II кварталі 2003 року

------------------------------------------------------------------ Питання | Відповідальні | Дата | Доповідач | за підготовку | розгляду | | матеріалів | | ------------------------------------------------------------------ 1. Про хід Мін'юст 2 квітня Лавринович О.В. -
всенародного Управління з Міністр юстиції обговорення питань проекту Закону діяльності України "Про органів внесення змін юстиції та до Конституції правоохоронних України" органів
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
2. Про стан Мінпромполітики 2 квітня Колосов В.О. -
виконання Фонд державного голова правління
фінансових майна ДАК "Укррудпром"
планів ДАК Управління
"Укррудпром" та експертизи,
відкритими аналізу та
акціонерними дерегуляції
товариствами, розвитку
пакети акцій реального
яких передані сектору
до її економіки
статутного Секретаріату
фонду Кабінету
Міністрів
3. Про стан МОЗ 9 квітня Підаєв А.В. -
виконання Держтур- Міністр охорони
Закону України адміністрація здоров'я
"Про курорти" Управління
( 2026-14 ) науково-
технічного та
гуманітарного
розвитку
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
4. Про стан Фонд державного 16 квітня Чечетов М.В. -
виконання майна перший заступник
інвестиційних Мінекономіки Голови Фонду
та інших Управління державного майна
зобов'язань, стратегії
узятих на себе реформування
покупцями відносин
об'єктів власності та
державної регуляторної
власності та політики
державних Секретаріату
корпоративних Кабінету
прав у процесі Міністрів
приватизації
5. Звіт про Мінфін 23 квітня Ярошенко Ф.О. -
виконання Управління Державний
Державного фінансової секретар Мінфіну
бюджету України політики
за 2002 рік Секретаріату
( 2905-14 ) Кабінету
Міністрів
6. Про стан Секретаріат 23 квітня Яцуба В.Г. -
виконання Кабінету Державний
завдань, Міністрів Секретар Кабінету визначених Міністрів актами законодавства, дорученнями Президента України і Прем'єр-міністра України
7. Про стан МОН 30 квітня Кремень В.Г. -
виконання Указу Мінпраці Міністр освіти
Президента Мінфін і науки
України від Мінекономіки
17 квітня Держком-
2002 р. N 347 сім'ямолодь
( 347/2002 ) Управління
"Про науково-
Національну технічного та
доктрину гуманітарного
розвитку розвитку
освіти" та Секретаріату
постанови Кабінету
Кабінету Міністрів
Міністрів
України від
19 серпня
2002 р. N 1223
( 1223-2002-п )
"Про
затвердження
заходів з
реалізації
Національної
доктрини
розвитку освіти
на 2002-2004
роки"
8. Про підсумки Мінтранс 30 квітня Кірпа Г.М. -
виконання Мінпаливенерго Міністр
постанови Управління транспорту
Кабінету експертизи,
Міністрів аналізу та
України від дерегуляції
22 лютого розвитку
1994 р. N 115 реального
( 115-94-п ) сектору
"Про Державну економіки
програму Секретаріату
електрифікації Кабінету
залізниць на Міністрів
1994-2004
роки"
9. Про хід Мін'юст 7 травня Лавринович О.В. -
всенародного Управління з Міністр юстиції обговорення питань проекту Закону діяльності України "Про органів внесення змін юстиції та до Конституції правоохоронних України" органів
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
10. Про стан Мінпраці 7 травня Папієв М.М. -
виконання Мінагрополітики Міністр праці та
Закону України Мінекономіки соціальної
"Про Мінфін політики
затвердження Мінпромполітики
Державної МОН
програми МОЗ
зайнятості Державна
населення на податкова
2001-2004 роки" адміністрація
( 3076-14 ) та Держкомстат
Державної Держкомзв'язку
програми Держ-
розвитку підприємництво
соціальної Держком-
сфери села на сім'ямолодь
період до Держбуд
2005 року, Держ-
затвердженої житлокомунгосп
Указом Держтур-
Президента адміністрація
України від Рада міністрів
15 липня Автономної
2002 р. N 640 Республіки Крим
( 640/2002 ), обласні та
в частині Севастопольська
розв'язання міська
проблем держ-
зайнятості адміністрації
сільського Управління
населення стратегії
реформування
соціальних
відносин
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
11. Про результати Мінекономіки 14 травня Хорошковсь-
функціонування Мінфін кий В.І. -
спеціальних Мінагрополітики Міністр економіки (вільних) Мінпромполітики та з питань економічних зон Державна європейської та територій із податкова інтеграції спеціальним адміністрація режимом Держмитслужба інвестиційної Мін'юст діяльності та Управління аналізу міжнародного ефективності співробітництва, застосування міждержавних пільгових відносин та режимів зовнішньо- оподаткування економічної
політики
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
12. Про стан Мінтранс 14 травня Кірпа Г.М. -
виконання Мінекономіки Міністр
постанови Мінфін транспорту
Кабінету Фонд державного
Міністрів майна
України від Державна
27 липня податкова
2001 р. N 919 адміністрація
( 919-2001-п ) МОН
"Про додаткові Пенсійний фонд
заходи на Управління
виконання експертизи,
рішення Ради аналізу та
національної дерегуляції
безпеки і розвитку
оборони України реального
від 27 вересня сектору
2000 року" в економіки
частині Секретаріату
забезпечення Кабінету
виведення ВАТ Міністрів
"Авіакомпанія
"Авіалінії
України" з
кризового стану
13. Про стан Секретаріат 28 травня Яцуба В.Г. -
виконання Кабінету Державний
завдань, Міністрів Секретар Кабінету визначених Міністрів актами законодавства, дорученнями Президента України і Прем'єр-міністра України
14. Про стан Мінпромполітики 28 травня М'ялиця А.К. -
виконання Мінекономіки Міністр
фінансових Мінфін промислової
планів казенних Управління політики
підприємств експертизи,
кольорової аналізу
металургії та дерегуляції
розвитку
реального
сектору
економіки
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
15. Про стан Мінагрополітики 4 червня Рижук С.М. -
виконання Мінекономіки Міністр аграрної
Закону України Мінфін політики
"Про зерно та Управління
ринок зерна в координації
Україні" здійснення
( 37-15 ) в аграрної
частині політики
організації Секретаріату
заставних Кабінету
закупівель Міністрів
зерна врожаю
поточного року
16. Про стан Держ- 4 червня Семчук Г.М. -
виконання житлокомунгосп Голова
Програми Мінекономіки Держжитлокомун-
реформування і Мінфін госпу
розвитку Мін'юст
житлово- Управління
комунального експертизи,
господарства на аналізу
2002-2005 роки та дерегуляції
та на період до розвитку
2010 року, реального
затвердженої сектору
постановою економіки
Кабінету Секретаріату
Міністрів Кабінету
України від Міністрів
14 лютого
2002 р. N 139
( 139-2002-п )
17. Про підсумки Мінекономіки 11 червня Хорошковсь-
виконання Мінпромполітики кий В.І. -
Комплексної Мінфін Міністр економіки програми Мінтранс та з питань реструктуризації Мінпаливенерго європейської державних Мінекоресурсів інтеграції підприємств та МОН заходів щодо її Мін'юст реалізації за Антимонопольний січень - комітет травень Фонд державного 2003 року майна
Держкомзв'язку
Держ-
підприємництво
Держ-
житлокомунгосп
НКАУ
Управління
експертизи,
аналізу та
дерегуляції
розвитку
реального
сектору
економіки
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
18. Про стан Мін'юст 11 червня Яцуба В.Г. -
виконання МЗС Державний
розпорядження інші центральні Секретар Кабінету Кабінету органи Міністрів Міністрів виконавчої України від влади 4 березня Управління 2003 р. N 123 забезпечення ( 123-2003-р ) зв'язків з "Про додаткові Верховною Радою заходи щодо України забезпечення Секретаріату ефективної Кабінету співпраці Міністрів Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України"
19. Про стан Держтелерадіо 18 червня Чиж І.С. -
виконання Указу Мінекономіки Голова
Президента Мінфін Держтелерадіо
України від Мінпраці
9 грудня Головдержслужба
2000 р. N 1323 Державна
( 1323/2000 ) податкова
"Про додаткові адміністрація
заходи щодо Держкомзв'язку
безперешкодної Держ-
діяльності підприємництво
засобів масової Мін'юст
інформації, Управління
дальшого зв'язків з
утвердження громадськістю
свободи слова в Секретаріату
Україні" Кабінету
Міністрів
20. Про роботу Держкомзем 18 червня Даниленко А.С. -
Держкомзему Мінагрополітики Голова
щодо Мінфін Держкомзему
забезпечення Мінекономіки
виконання Мін'юст
законів, актів Фонд державного
Президента майна
України та Держбуд разом з
Кабінету Українською
Міністрів з академією
питань аграрних наук
проведення Управління
земельної координації
реформи здійснення
аграрної
політики
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
21. Про стан Секретаріат 25 червня Яцуба В.Г. -
виконання Кабінету Державний
завдань, Міністрів Секретар Кабінету визначених Міністрів актами законодавства, дорученнями Президента України і Прем'єр-міністра України
22. Про стан Держкомспорт 25 червня Костенко М.П. -
виконання Указу Управління Голова
Президента науково- Держкомспорту
України від технічного та
8 листопада гуманітарного
2002 р. N 998 розвитку
( 998/2002 ) Секретаріату
"Про Кабінету
додаткові Міністрів
заходи щодо
державної
підтримки
розвитку
фізичної
культури і
спорту в
Україні"
Питання, що плануються до розгляду
1. Про стан Мінпромполітики 2 липня М'ялиця А.К. -
виконання Мінекономіки Міністр
Закону України Управління промислової
"Про експертизи, політики
металобрухт" аналізу
( 619-14 ) та дерегуляції
розвитку
реального
сектору
економіки
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
2. Про стан МОН 9 липня Кремень В.Г. -
виконання Мінекономіки Міністр освіти і
Закону України Мінфін науки
"Про Мінпромполітики
спеціальний Державна
режим податкова
інвестиційної адміністрація
та інноваційної Держмитслужба
діяльності Мін'юст разом з
технологічних Національною
парків" академією наук
( 991-14 ) Управління
стратегії
реформування
економіки та
стратегічного
планування
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
3. Про стан Держком- 16 липня Москаль Г.Г. -
виконання нацміграції Голова
рішень Кабінету Мінфін Держком-
Міністрів Рада міністрів нацміграції
України щодо Автономної
облаштування, Республіки Крим
адаптації та Управління
інтеграції в науково-
українське технічного та
суспільство гуманітарного
депортованих розвитку
кримських Секретаріату
татар, а також Кабінету
осіб інших Міністрів
національностей
4. Про стан Держком- 23 липня Довженко В.І. -
виконання сім'ямолодь Голова
постанови Управління Держком-
Кабінету науково- сім'ямолоді
Міністрів технічного та
України від гуманітарного
6 травня розвитку
2001 р. N 479 Секретаріату
( 479-2001-п ) Кабінету
"Про Міністрів
Національний
план дій щодо
поліпшення
становища жінок
та сприяння
впровадженню
гендерної
рівності у
суспільстві на
2001-2005 роки"
5. Про стан Мінтранс 30 липня Кірпа Г.М. -
виконання Державна Міністр
рішень Кабінету податкова транспорту
Міністрів адміністрація
України щодо Пенсійний фонд
забезпечення Одеська
погашення облдерж-
заборгованості адміністрація
з виплати Управління
заробітної експертизи,
плати і аналізу
платежів до та дерегуляції
бюджету та розвитку
Пенсійного реального
фонду Державною сектору
судноплавною економіки
компанією Секретаріату
"Чорноморське Кабінету
морське Міністрів
пароплавство"вверх