Про проект Закону України про товарну біржу
Президія ВР України; Постановление от 25.10.19911706-XII
Документ 1706-XII, текущая редакция — Принятие от 25.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про товарну біржу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 52, ст. 764 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Доручити комісіям Верховної Ради України з питань економічної
реформи і управління народним господарством, з питань розвитку
базових галузей народного господарства, з питань планування,
бюджету, фінансів і цін, з питань агропромислового комплексу, у
питаннях законодавства і законності попередньо розглянути поданий
Кабінетом Міністрів України проект Закону України про товарну
біржу і про висновки доповісти Верховній Раді України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 жовтня 1991 року
N 1706-XIIвверх