Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 08.12.20061700
Документ 1700-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 12.12.2018, основание - 992-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2006 р. N 1700
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 646 ( 646-2007-п ) від 20.04.2007
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015
N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015
N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016
N 736 ( 736-2016-п ) від 19.10.2016
N 55 ( 55-2018-п ) від 17.01.2018
N 356 ( 356-2018-п ) від 10.05.2018
N 749 ( 749-2018-п ) від 19.09.2018
N 992 ( 992-2018-п ) від 07.11.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1700
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 229
( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

2. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню
на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 ( 814-94-п ) (ЗП
України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609,
N 31, ст. 2233):
1) у підпунктах 2 і 8 пункту 2 слова "органів внутрішніх
справ та" замінити словами "органів внутрішніх справ,
Держспецзв'язку та";
2) в абзаці третьому додатка 3 до Положення слова "органів
внутрішніх справ та" замінити словами "органів внутрішніх справ,
Держспецзв'язку та".
3. У пункті 3-2 додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1998 р., N 17,
ст. 627, N 37, ст. 1354; 2003 р., N 29, ст. 1464) слова
"Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації СБУ" замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11
( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 736
( 736-2016-п ) від 19.10.2016 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

7. Постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2287 ( 2287-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок
реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2468) доповнити
пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Поширити дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї
постанови Положення на Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації.".
8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
2000 р. N 748 ( 748-2000-п ) "Про затвердження Положення про
інвентаризацію військового майна у Збройних Силах" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 18, ст. 751) доповнити словами "та
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.".
9. У Положенні про порядок забезпечення інспекційної
діяльності згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня
2000 р. N 920 ( 920-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 23, ст. 963; 2003 р., N 37, ст. 1981):
1) абзац перший пункту 6 після слова "СБУ" доповнити словами
", Адміністрація Держспецзв'язку,";
2) абзац п'ятий пункту 8 викласти у такій редакції:
"від СБУ та Адміністрації Держспецзв'язку - супроводжуючі,
спеціалісти (по 1-2 представники) з питань перевірки обладнання;";
3) в абзаці третьому пункту 15 слово "СБУ" замінити словами
"Адміністрація Держспецзв'язку";
4) останній абзац пункту 17 після слова "СБУ," доповнити
словами "Адміністрація Держспецзв'язку,".
10. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 1225 ( 1225-2000-п ) "Про затвердження Положення про
порядок обліку, зберігання, списання та використання військового
майна у Збройних Силах" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32,
ст. 1366) доповнити словами "та Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації.".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609
( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

12. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) "Про порядок відчуження
та реалізації військового майна Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 26) доповнити словами "та Державну
службу спеціального зв'язку та захисту інформації.".
13. Назву і текст постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми
грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої
служби, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225;
2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 31,
ст. 2233) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
", Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646
( 646-2007-п ) від 20.04.2007 }

15. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня
2001 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,
мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного
і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14,
ст. 615; 2002 р., N 39, ст. 1810, N 52, ст. 2394) після слів
"військових формувань" доповнити словами "і Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609
( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57; 2004 р., N 6,
ст. 323):
1) у пункті 3 постанови слова "Службі безпеки" замінити
словами "Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації";
2) у пункті 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою,
слова "Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації СБУ" замінити словами "Адміністрацією
Держспецзв'язку".
18. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 281 ( 281-2002-п ) "Про деякі питання захисту
інформації, охорона якої забезпечується державою" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 11, ст. 515):
1) пункт 1 виключити;
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Установити, що проекти державних стандартів з питань
технічного захисту інформації подаються на затвердження Державному
комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики і
Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства за погодженням з Адміністрацією Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації.";
3) у пункті 4 слова "Державному комітетові стандартизації,
метрології та сертифікації" і "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки"
замінити відповідно словами "Державному комітетові з питань
технічного регулювання та споживчої політики" і "Адміністрацією
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1057
( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }

20. У Положенні про порядок забезпечення інспекційної
діяльності в Україні згідно з Договором з відкритого неба,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 298 ( 298-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 12, ст. 570; 2003 р., N 37, ст. 1981):
1) абзаци другий, третій і п'ятий підпункту "б" пункту 6
після слова "СБУ" доповнити словами ", Адміністрація
Держспецзв'язку" у відповідному відмінку;
2) у пункті 7:
підпункт "а" після слова "СБУ," доповнити словами
"Адміністрація Держспецзв'язку,";
абзац перший підпункту "б" після слова "СБУ," доповнити
словами "Адміністрація Держспецзв'язку,";
3) абзац перший підпункту "б" пункту 10 та пункт 13 після
слова "СБУ," доповнити словами "Адміністрації Держспецзв'язку,";
4) у пункті 14:
перше речення після слова "Міноборони" доповнити словами
", Адміністрація Держспецзв'язку ";
друге речення після слова "СБУ" доповнити словами
", Адміністрацією Держспецзв'язку";
5) пункт 20 після слова "Міноборони" доповнити словами",
Адміністрації Держспецзв'язку";
6) у додатках до Положення:
додаток 1 після слів
"від СБУ від Мінтрансу ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)"
доповнити словами
"від Адміністрації Держспецзв'язку ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)";
у додатку 2 слова
"від СБУ від Міноборони ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)"
замінити словами
"від СБУ від Міноборони ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
від Адміністрації Держспецзв'язку ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)".
21. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р. N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування
військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та
осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14,
ст. 739, N 40, ст. 1859; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 16,
ст. 1105, N 21, ст. 1438; 2006 р., N 11, ст. 716, N 22, ст. 1609,
N 31, ст. 2233):
1) у постанові:
назву постанови доповнити словами "та Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації";
абзац другий пункту 1 після слів "цивільного захисту"
доповнити словами "та Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації;";
абзац третій пункту 1 після слів "цивільного захисту"
доповнити словами "та Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації.";
абзаци перший і третій пункту 2 після слів "Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках доповнити
словами ", Державна служба спеціального зв'язку та захисту
інформації" у відповідному відмінку;
2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:
у пункті 1 приміток до норми N 1 - загальновійськова
доповнити:
підпункт "в" після слова "МНС" словом ", Держспецзв'язку";
підпункт "л" після слів "працівники авіації МНС" словами "та
особи рядового, начальницького складу Держспецзв'язку";
у пункті 3 доповнити:
підпункт "б" після слова "військовослужбовцям" словами "та
особам рядового, начальницького складу Держспецзв'язку";
підпункт "и" після слів "рядовому, начальницькому складу
органів і підрозділів цивільного захисту" словами "і
Держспецзв'язку";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики,
мічмани, військовослужбовці рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять службу за контрактом, та особи
рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту та Держспецзв'язку під час перебування їх у польових
умовах та в інших випадках за відсутності підприємств громадського
харчування можуть забезпечуватися харчуванням через їдальні
військових частин та органів і підрозділів цивільного захисту
згідно із загальновійськовою нормою за плату в розмірі, що
відповідає розрахунку його вартості. Підставою для зарахування на
забезпечення харчуванням у такому разі є наказ командира
військової частини, начальника органу, підрозділу цивільного
захисту, Голови Держспецзв'язку, начальника регіонального органу
або територіального підрозділу Держспецзв'язку.";
пункт 7 приміток до норми N 5 - лікувальна після слів
"закладах МВС" доповнити словами "і Держспецзв'язку";
у примітках до норми N 8 - додаткова норма харчування донора
в день давання крові та (або) її компонентів:
абзац перший пункту 1 після слів "цивільного захисту"
доповнити словами ", Держспецзв'язку";
абзац другий пункту 3 після слів "органів внутрішніх справ,"
доповнити словами "органів і підрозділів Держспецзв'язку,".

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2002 р. N 1194 ( 1194-2002-п ) "Про польові виплати
військовослужбовцям і працівникам військових частин Збройних Сил
та інших військових формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 34, ст. 1596; 2003 р., N 37, ст. 1981):
1) у назві постанови слова "та інших військових формувань"
замінити словами ", інших військових формувань та особовому складу
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";
2) у пункті 1:
абзац перший після слів "відповідно до законів України,"
доповнити словами "особовому складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації,";
абзац другий доповнити словами ", та Адміністрацією Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації.".
24. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 р. N 1282 ( 1282-2002-п ) "Про затвердження Порядку вилучення
і передачі військового майна Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 2002 р. , N 36, ст. 1690; 2004 р., N 22, ст. 1509):
1) пункт 2 постанови доповнити словами "та Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації.";
2) абзац перший пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною
постановою, після слів "керівництво військовими формуваннями,"
доповнити словами "та Адміністрації Держспецзв'язку".
25. У Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, державним
підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1519
( 1519-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42,
ст. 1936):
1) у пункті 3 слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі -
Департамент)" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку
(далі - Адміністрація)";
2) у тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Адміністрація" у відповідному відмінку.
26. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань
захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1772 ( 1772-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2155):
1) у пункті 3:
в абзаці другому слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі -
Департамент)" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку
(далі - Адміністрація)";
абзац сьомий виключити;
в останньому абзаці слова "експертизу в Департаменті"
замінити словами "державну експертизу";
2) останній абзац пункту 4 викласти у такій редакції:
"накопичує та аналізує дані про вчинення та/або спроби
вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних
ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про
їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із
запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері, оцінює стан
захищеності цих ресурсів та надає відповідні рекомендації.";
3) у пункті 5 слова "Державний центр безпеки інформаційних та
телекомунікаційних систем, утворений у його складі" замінити
словами "спеціально уповноважений підрозділ з питань безпеки
інформаційних та телекомунікаційних систем Адміністрації";
4) у тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Адміністрація" у відповідному відмінку.

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }

28. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 березня
2003 р. N 151 ( 151-2003-р ) "Про заходи щодо фінансового та
матеріально-технічного забезпечення ДП "Українські спеціальні
системи":
1) у тексті розпорядження слова "Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ" в усіх
відмінках замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку" у
відповідному відмінку;
2) у пункті 3 слово "Департаменту" замінити словом
"Адміністрації".
29. У додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 86 ( 86-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 4, ст. 167; 2006 р., N 10, ст. 611), слова "Департамент
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ" в
усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку" у
відповідному відмінку.
30. У Порядку відключення кінцевого обладнання спеціальних
користувачів та з'єднувальних ліній служб екстреного виклику,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
2004 р. N 607 ( 607-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 19, ст. 1324; 2006 р., N 22, ст. 1609):
пункт 1 після слова "СБУ," доповнити словом
"Держспецзв'язку, ";
абзац другий пункту 7 після слова "Міноборони," доповнити
словами "Адміністрації Держспецзв'язку,".

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 992
( 992-2018-п ) від 07.11.2018 }

32. Абзац шостий пункту 2 Порядку оперативно-технічного
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних
ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 812
( 812-2004-п ) "Деякі питання оперативно-технічного управління
телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного стану" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 26, ст. 1696; 2006 р., N 22, ст. 1609), доповнити
словами ", органи і підрозділи Держспецзв'язку.".

{ Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 356
( 356-2018-п ) від 10.05.2018 }

{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749
( 749-2018-п ) від 19.09.2018 }

{ Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 55
( 55-2018-п ) від 17.01.2018 }

36. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої
влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2005 р. N 688 ( 688-2005-п ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1869):
1) у пункті 7:
в абзаці першому слова "Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
(далі - Департамент)" замінити словами "Адміністрація
Держспецзв'язку (далі - Адміністрація)";
в абзаці другому слово "Департамент" замінити словом
"Адміністрація";
2) в абзаці першому пункту 8 слова "Державний центр безпеки
інформаційних та телекомунікаційних систем Департаменту" замінити
словами "спеціально уповноважений підрозділ Адміністрації".
37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2005 р. N 405 ( 405-2005-р ) "Про створення спеціальної мережі
стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного
зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2489)
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. З 1 січня 2007 р. виконання завдань, передбачених
пунктами 2 і 3 цього розпорядження, покласти на Адміністрацію
Держспецзв'язку.".

{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }

39. У Правилах забезпечення захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 373
( 373-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 878):
в абзаці першому пункту 20 слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі -
департамент)" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку
(далі - Адміністрація)";
у пунктах 22 і 24 слово "департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Адміністрація" у відповідному відмінку.вверх