Документ 170-2010-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2018, основание - 704-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2010 р. N 170
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2017-п ) від 30.08.2017 з урахуванням змін,
внесених Постановами КМ N 1052 ( 1052-2017-п ) від
27.12.2017, N 103 ( 103-2018-п ) від 21.02.2018 }
Про внесення змін у додатки 20 і 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни у додатки 20 і 21 до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п )
"Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3148), виклавши їх у
редакції, що додається.
2. Реалізацію цієї постанови здійснити в межах асигнувань на
грошове забезпечення, передбачених Державному департаменту з
питань виконання покарань у Державному бюджеті України на
2010 рік.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
( 1294-2007-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 170)
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
центрального апарату Державного департаменту України
з питань виконання покарань

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Розмір посадового окладу| |---------------------------------------+------------------------| |Директор (начальник) департаменту | 2000-2140 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного управління | 1900 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник управління у складі | 1800 | |департаменту, начальник самостійного | | |відділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу у складі | 1500-1600 | |департаменту, самостійного управління, | | |управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник самостійного сектору | 1350-1400 | |(відділення) | | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник сектору (відділення) у складі| 1250-1350 | |департаменту, самостійного управління | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший: оперуповноважений в особливо | 1150-1200 | |важливих справах, інспектор з особливих| | |доручень | | |---------------------------------------+------------------------| |Старший оперуповноважений | 1050-1150 | |---------------------------------------+------------------------| |Оперуповноважений, старший інспектор | 900-950 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор | 750-850 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
( 1294-2007-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 170)
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
апаратів управлінь (відділів)
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
в Автономній Республіці Крим, областях,
м. Києві та Київській області

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу за | | | групами | | |-------------------------------| | |поза групою| за групами | | | | управлінь | | | |-------------------| | | | I | II | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Начальник управління | 1880 | 1775 | 1670 | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Перший заступник начальника | 1690 | 1600 | 1550 | |управління | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Заступник начальника управління | 1600 | 1550 | 1500 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1150-1350 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1350-1450 |1250-1350|1150-1250| |управління | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Начальник самостійного сектору | 1100-1150 |1100-1150|1100-1150| |(відділення) | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Начальник сектору у складі | 1050-1100 |1050-1100|1050-1100| |відділу | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Старший: оперуповноважений в | 900-950 | 900-950 | 900-950 | |особливо важливих справах, | | | | |інспектор з особливих доручень | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Старший оперуповноважений | 800-900 | 800-900 | 800-900 | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Оперуповноважений, старший | 700-750 | 700-750 | 700-750 | |інспектор | | | | |--------------------------------+-----------+---------+---------| |Інспектор | 650-700 | 650-700 | 650-700 | ------------------------------------------------------------------

Примітка. Групи управлінь визначаються і затверджуються
Державним департаментом з питань виконання покарань
залежно від чисельності персоналу та осіб, що
тримаються в установах виконання покарань і слідчих
ізоляторах, а також тих, що перебувають на обліку
в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції.вверх