Документ 1695-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 20.04.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.05.2004. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про мисливське господарство та полювання"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.391 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132) такі зміни:
 
     1. У статтях 16, 17, 36 слово "ведмедя" виключити.
 
     2. У частині першій статті 19:
 
     абзац третій викласти в такій редакції:
 
     "на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні - січні";
 
     абзац четвертий після слова "рябчика" доповнити словом "тетерука";
 
     абзац дев'ятий виключити.
 
     3. В абзацах дев'ятнадцятому та двадцятому пункту 4 частини першої статті 20 та у частині сьомій статті 35 слова "та ведмедя" виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 20 квітня 2004 року
N 1695-IVвверх