Документ 1693-98-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.08.2019, основание - 814-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 1998 р. N 1693
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 814 ( 814-2019-п ) від 24.07.2019 }
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 13 травня 1996 р. N 493 та
від 3 липня 1998 р. N 1020
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1698 ( 1698-2000-п ) від 14.11.2000 )
На виконання Указу Президента України від 22 липня 1998 р.
N 806 ( 806/98 ) "Про державну монополію на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 13
травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами" та від 3 липня 1998 р. N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності", що додаються.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади внести відповідні зміни і доповнення до своїх
нормативно-правових актів.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 1998 р. N 1693
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 13 травня 1996 р. N 493 та від 3 липня 1998 р. N 1020
1. У Тимчасовому порядку видачі ліцензій на право імпорту,
експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493
( 493-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321, Офіційний вісник
України, 1998 р., N 8, ст. 300):
1) у пункті 2 слова і цифри "(розділ 12, параграф 6 "Плата за
видачу ліцензій і сертифікатів" Класифікації доходів і видатків
державного і місцевих бюджетів)" замінити словами і цифрами "(код
14060600 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим" Класифікації
доходів і видатків державного і місцевих бюджетів, символ
звітності банку 074)";
2) у пункті 5 слова і цифри "(розділ 12, параграф 6 "Плата за
видачу ліцензій і сертифікатів" Класифікації доходів і видатків
державного і місцевих бюджетів)" замінити словами і цифрами "(код
14060700 "Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних
напоїв та тютюнових виробів" Класифікації доходів і видатків
державного і місцевих бюджетів, символ звітності банку 079)";
3) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами видаються терміном на 5 років
Держспецмонополією, а плата за них справляється щороку і
зараховується до Державного бюджету України (код 14061000 "Плата
за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами" Класифікації доходів і видатків державного і
місцевих бюджетів)";
4) у пункті 39 слова і цифри "на розділ 12, параграф 6 "Плата
за видачу ліцензій і сертифікатів" Класифікації доходів і видатків
державного та місцевих бюджетів" замінити словами і цифрами "(код
14061100 "Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами" Класифікації доходів і
видатків державного і місцевих бюджетів)".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1698
( 1698-2000-п ) від 14.11.2000 )вверх