Документ 1671-2001-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.07.2008, основание - 446-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2001 р. N 1671
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 446 ( 446-2008-п ) від 14.05.2008 }
Про внесення змін до пункту 3 Порядку
митного оформлення імпортних товарів
(продукції), що підлягають обов'язковій
сертифікації в Україні

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 3 Порядку митного оформлення імпортних
товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в
Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
4 листопада 1997 р. N 1211 ( 1211-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 45, с. 60; 2000 р., N 45, ст. 1946), такі
зміни:
1) абзац шостий викласти у такій редакції:
"усі партії товару (продукції), що надходять (надсилаються)
на адресу одного одержувача протягом усього терміну дії
сертифіката, якщо у ньому зазначено, що товар (продукція)
випускається серійно і назва, тип, вид, марка та виробник цього
товару (продукції), зазначені у цьому сертифікаті, відповідають
назві, типу, виду, марці та виробнику, зазначеним у супровідних
документах (накладна, коносамент, CMR, інвойс тощо)";
2) доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:
"певну партію товару (продукції), якщо в сертифікаті,
виданому на ім'я одного одержувача, подано інформацію про цю
партію товару (продукції) із зазначенням виробника, назви, типу,
виду, марки, розміру та супровідних документів (накладна,
коносамент, CMR, інвойс тощо)".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
2. Ця постанова набирає чинності через 45 днів після її
опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28вверх