Про Договір про економічне співтовариство
Президія ВР України; Постановление от 17.10.19911665-XII
Документ 1665-XII, текущая редакция — Принятие от 17.10.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Договір про економічне співтовариство
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст. 748 )

Президія Верховної Ради України виступає за стабілізацію,
розвиток, поглиблення і всебічне розширення економічних відносин
між усіма державами - республіками колишнього Союзу РСР на
принципах добровільної участі, рівноправності, взаємовигідного
співробітництва з урахуванням спільності проблем, які стоять перед
суверенними державами у зв'язку з переходом до ринкових відносин і
інтеграцією у світову економіку.
Верховна Рада, Уряд України уклали міждержавні економічні
угоди і договори з Російською Федерацією, Казахстаном, Бєларуссю,
Киргизстаном, рядом інших республік колишнього Радянського Союзу,
в яких відображено прагнення сторін створити сприятливі умови для
зміцнення господарських зв'язків між галузями виробництва,
трудовими колективами.
Разом з тим поданий Міжреспубліканським Економічним Комітетом
варіант проекту Договору про економічне співтовариство багато в
чому не відповідає цим вимогам, відзначається невизначеністю ряду
принципових положень економічних взаємин. В ньому повною мірою не
враховано зауваження і пропозиції України щодо окремих статей
проекту Договору, не внесено ряд положень, які були погоджені
повноважними представниками держав на зустрічах у Москві і
Алма-Аті.
Порушено також принципові домовленості про те, що Договір
буде обговорюватись і підписуватись разом з додатками з окремих
економічних проблем та після укладення двосторонніх угод усіма
державами - членами майбутнього економічного співтовариства.
Не може не звернути на себе увагу, що повідомлення деяких
центральних засобів масової інформації при висвітленні позиції
України у створенні економічного співтовариства мають упереджений
характер, замовчуються наші намагання подолати шкідливий диктат
центру, активно розвивати взаємовигідні політичні, економічні,
науково-технічні, культурні відносини з усіма суверенними
державами.
Виходячи з зазначеного Президія Верховної Ради України
п о с т а н о в л я є:
1. Поданий проект Договору про економічне співтовариство не
може пропонуватися для підписання повноважними представниками
України, оскільки в ньому не враховані принципові зауваження
Української сторони. Кабінету Міністрів України продовжити
консультації щодо Договору з Міжреспубліканським Економічним
Комітетом і республіками та вирішити питання про його підписання з
урахуванням інтересів народу України, стабілізації економіки.
2. Кабінету Міністрів України прискорити укладення
економічних угод України з суверенними державами - членами
колишнього Союзу РСР на 1992 рік. Вести активну
міждержавно-економічну діяльність щодо укладення контрактів на
поставки Україні дефіцитної продукції, особливо нафтопродуктів.
Розробити основні напрями соціально-економічного розвитку та
проект бюджету України на майбутній рік, у жовтні внести їх на
розгляд Верховної Ради України.
3. Засобам масової інформації широко висвітлювати послідовний
курс України на збереження єдиного економічного простору, бажання
України всебічно співробітничати з суверенними державами в
питаннях розвитку та зміцнення господарських, політичних,
культурних та інших зв'язків.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 жовтня 1991 року
N 1665-XIIвверх