Документ 1664-III, действует, текущая редакция — Принятие от 20.04.2000
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.05.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5
Арбітражного процесуального кодексу
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статті 5 Арбітражного процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171) після слів "за
опротестованими векселями" доповнити словами "спори про стягнення
штрафів Національним банком України з банків та інших
фінансово-кредитних установ".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1664-IIIвверх