Документ 1658-III, действует, текущая редакция — Принятие от 20.04.2000
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.05.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про Національний банк України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) після слів "з дня його
опублікування" доповнити словами "за винятком частин дев'ятої та
десятої статті 10 цього Закону, які набирають чинності з дня
формування Ради Національного банку України у повному складі
Президентом України та Верховною Радою України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1658-IIIвверх