Документ 1657-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.12.2008, основание - 1040-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2004 р. N 1657
Київ
Деякі питання підвищення кваліфікації
працівників юридичних служб центральних
органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Міністерству юстиції, іншим центральним органам виконавчої
влади організовувати починаючи з 2005 року підвищення кваліфікації
працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади у
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
юстиції.
3. Міністерству юстиції та Міністерству фінансів передбачати
у проектах державного бюджету кошти для підвищення кваліфікації
працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1657
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1040
( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

2. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та органів військового управління
Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про фінансове
забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47, ст. 2137;
2003 р., N 23, ст. 1056):
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників
юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади є Мін'юст";
2) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників
юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади вносяться відповідними центральними органами виконавчої
влади щороку до 15 квітня Мін'юсту, який їх узагальнює, формує
заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення
кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і
подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономіки";
3) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
"Мін'юст після затвердження Мінекономіки забезпечує виконання
державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників
юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади".вверх