Документ 1655-2004-п, действует, текущая редакция — Принятие от 13.12.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2004 р. N 1655
Київ
Про заходи щодо обмеження зростання
кредиторської заборгованості в
бюджетній сфері у 2004 році

З метою забезпечення у повному обсязі здійснення видатків за
захищеними статтями і пріоритетними напрямами у поточному році в
умовах недоотримання доходів загального фонду державного бюджету
та неповернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку
за рахунок коштів, залучених державою, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що кошти з єдиного казначейського рахунка
насамперед спрямовуються на здійснення видатків за переліком
захищених статей, визначених у статті 46 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
2. Головним розпорядникам коштів державного бюджету
забезпечити взяття бюджетних зобов'язань за видатками загального
фонду державного бюджету з урахуванням вимог статті 42 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) та
приведення взятих бюджетних зобов'язань у відповідність з обсягом
та структурою виділених асигнувань.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
інформування в установленому порядку суб'єктів господарювання щодо
укладення з розпорядниками коштів державного бюджету ( 1344-15 ) у
2004 році угод на постачання товарів (виконання робіт і надання
послуг) виходячи з виділених асигнувань.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову
Державного казначейства Петрашка П.Г. та заступника Міністра
фінансів Мярковського А.І.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 34вверх