Документ 1652-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2011, основание - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2004 р. N 1652
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом
та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782;
2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453),
зміни, що додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1652
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

1. Абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

"8. Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного
бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання альфа(i), який має
індивідуальні значення в межах від 0,6 до 1, залежно від зростання
обсягу коштів, що передаються з бюджету i-тої
адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в
плановому році (сигма), порівняно з роком, що передує плановому, і
визначається за такого формулою:
(сигма) = Wip / Wipp х 100 - 100,
де Wip - обсяг коштів, що передаються з бюджету i-тої
адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в
плановому році;
Wipp - обсяг коштів, що передаються з бюджету i-тої
адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в
році, що передує плановому.
------------------------------------------------------------------ Умова | Значення показника альфа (i) ------------------------------------------------------------------ сигма значення не має (при Wipp = 0, Wip > 0 ) 0,8
сигма < або = 2 0,9
2 < сигма < або = 10 0,85
10 < сигма < або = 40 0,8
40 < сигма < або = 100 гамма
100 < сигма 0,6,
де гамма - середньорічний темп приросту показника обсягу
закріплених доходів (кошика доходів) бюджету i-тої
адміністративно-територіальної одиниці за роки, які є базовими у
розрахунку індексу відносної податкоспроможності, визначається за
такою формулою:
гамма = Кк((Di3 + Li3) / (Di1 + Li1)),
де Кк - корінь квадратний".
2. У пункті 35 цифри і слова "15 млн гривень" замінити
цифрами і словами "6218,8 тис. гривень".вверх