Документ 1649-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )
Про відповідальність за діяльність, спрямовану
на порушення територіальної цілісності України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст.720 )

З метою запобігання порушенню територіальної цілісності
України, припинення закликів до зміни її кордонів Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Статтю 62 Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05 )
викласти в такій редакції:
"Стаття 62. Заклики до насильницьких повалення чи зміни
державного і суспільного ладу, а так само
заклики чи інші дії, спрямовані на порушення
територіальної цілісності України
Публічні заклики до насильницьких повалення чи зміни
державного і суспільного ладу, а так само заклики та інші дії,
спрямовані на порушення територіальної цілісності України, або
розповсюдження з цією метою матеріалів з закликами до таких дій, - караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців.
Ті ж дії, вчинені повторно або організованою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк до семи років або
штрафом у розмірі до двадцяти тисяч карбованців.
Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, вчинені за
завданням іноземних організацій або їх представників, - караються позбавленням волі на строк до десяти років з
конфіскацією майна або без такої".
Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування у
пресі.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1649-12вверх