Документ 1638-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 04.10.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.10.2016. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 46, ст.779)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 265 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 жовтня 2016 року
№ 1638-VIII
вверх