Про проведення індексації балансової вартості об'єктів житлового фонду
Постановление Кабинета Министров Украины от 09.03.1995163
Документ 163-95-п, текущая редакция — Редакция от 31.08.1996, основание - 1024-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 1995 р. N 163
Київ
Про проведення індексації балансової
вартості об'єктів житлового фонду
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1024 ( 1024-96-п ) від 31.08.96 )
З метою приведення балансової вартості об'єктів існуючого
житлового фонду у відповідність з фактичною вартістю будівництва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Методику індексації балансової вартості
об'єктів житлового фонду, що додається.
Підприємствам, установам і організаціям, у власності або у
повному господарському віданні чи оперативному управлінні яких
перебувають об'єкти житлового фонду, до 15 квітня 1995 р.
визначити балансову вартість житлових будинків і належних до них
будівель та споруд згідно із зазначеною Методикою і внести
відповідні зміни до облікових даних про вартість цих об'єктів.
Нові розміри балансової вартості об'єктів житлового фонду
визначити за станом на 1 січня 1995 року.
2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N
1024 ( 1024-96-п ) від 31.08.96 ) Подальше визначення індексів
зміни балансової вартості об'єктів житлового фонду здійснює
Державний комітет у справах містобудування та архітектури за
погодженням з Міністерством статистики, Міністерством фінансів та
Міністерством економіки.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 35
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1995 р. N 163
МЕТОДИКА
визначення балансової вартості об'єктів житлового фонду
1. Ця Методика поширюється на всі житлові будинки та належні
до них будівлі та споруди незалежно від форм власності.
2. У разі відсутності відомостей про балансову вартість
об'єктів житлового фонду, які перебувають у державній власності,
їх балансова вартість встановлюється за вартістю 1 куб. м
спорудження аналогічних об'єктів у цінах 1969 року, що
визначаються відповідно до положень "Сборника N 28 укрупненных
показателей восстановительной стоимости жилых, общественных зданий
и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для
переоценки основных фондов" (М., 1970).
Залишкова вартість об'єктів житлового фонду визначається з
урахуванням розміру фізичного зносу згідно з Правилами визначення
фізичного зносу жилих будинків (КДП 203/12 Україна 226-93),
затвердженими Держжитлокомунгоспом.
Для будинків, споруджених до 1991 року, які є власністю
громадян, балансова вартість визначається на основі оціночних
норм, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 1 квітня
1982 р. N 163.
3. Балансова вартість об'єктів житлового фонду визначається
шляхом індексування балансової вартості цих об'єктів залежно від
термінів введення їх в експлуатацію.
————————————————————————————————————————————————————————————————— Рік введення в | Індекси зміни вартості будівництва експлуатацію об'єкта| за договірними цінами ————————————————————————————————————————————————————————————————— До 1991 року 25050
1991 рік 11386
1992 рік I квартал 986
II квартал 708
III квартал 385
IV квартал 200 1993 рік I квартал 83
II квартал 39
III квартал 10
IV квартал 2,6 1994 рік I квартал 1,4
II квартал 1,12
III квартал 1
IV квартал 1

4. Подальша індексація балансової вартості об'єктів житлового
фонду провадиться один раз на рік за станом на 1 січня наступного
року в розмірах, установлених Держкоммістобудування за погодженням
з Мінстатом, Мінфіном та Мінекономіки.вверх