Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 30.11.20041607
Документ 1607-2004-п, предыдущая редакция — Редакция от 08.08.2008, основание - 675-2008-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2004 р. N 1607
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005
N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005
N 78 ( 78-2006-п ) від 01.02.2006
N 383 ( 383-2006-п ) від 29.03.2006
N 1642 ( 1642-2006-п ) від 23.11.2006
N 675 ( 675-2008-п ) від 23.07.2008 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державні цільові
програми" ( 1621-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1607
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 18 лютого 1993 р. N 127 ( 127-93-п ) "Про організацію
Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів
ветеринарної медицини" (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 107) слова
"державних і галузевих цільових комплексних" замінити словами
"державних цільових і галузевих".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня
1993 р. N 229 ( 229-93-п ) "Про використання науково-технічного і
виробничого потенціалу військово-промислового комплексу для
розвитку економіки", - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 ( 158-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344):
у вступній частині слова "цільових комплексних" замінити
словами "державних цільових";
в абзаці першому пункту 1 слово "комплексних" замінити словом
"державних";
абзац другий пункту 3 після слова "окремих" доповнити словом
"державних".
3. В абзаці дев'ятому розділу "Основні напрями розвитку
житлово-комунального господарства" Концепції розвитку
житлово-комунального господарства України, схваленої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. N 150
( 150-95-п ), слово "національної" замінити словами "державної
цільової".
4. У Порядку формування та розміщення державних замовлень на
поставку продукції для державних потреб і контролю за їх
виконанням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 1996 р. N 266 ( 266-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2271,
N 23, ст. 1053, N 37, ст. 1991):
абзац одинадцятий пункту 2 після слова "державними" доповнити
словом "цільовими";
пункт 10 після слова "державних" доповнити словом "цільових".
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231
( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 )
6. Пункти 75 і 77 переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 18, ст. 505; Офіційний вісник України,
2001 р., N 47, ст. 2083; 2003 р., N 40, ст. 2095; 2004 р., N 21,
ст. 1448), після слова "державних" доповнити словом "цільових".
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 грудня
1996 р. N 1454 ( 1454-96-п ) "Про невідкладні заходи щодо
залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях
позбавлення волі":
у тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції" у відповідному відмінку;
у пункті 3 слова "Міністерству праці" замінити словами
"Міністерству праці та соціальної політики", а слова "цільових
державних" - словами "державних цільових".
8. В абзаці вісімнадцятому пункту 3.2 Статуту Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747
( 747-98-п ) "Про утворення Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", - із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 13 липня 1999 р. N 1242 ( 1242-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1423), від 27 жовтня
1999 р. N 1987 ( 1987-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 43, ст. 2153), від 27 червня 2000 р. N 1038 ( 1038-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096), від
13 вересня 2001 р. N 1179 ( 1179-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1727), від 28 лютого 2002 р. N 227
( 227-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 413),
слова "цільових комплексних" замінити словами "державних цільових
та галузевих".
9. В абзаці другому пункту 8 Статуту Української академії
аграрних наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1488 ( 1488-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 33, ст. 1728), слова "національних і
державних" замінити словами "державних цільових".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383
( 383-2006-п ) від 29.03.2006 }

11. В абзаці дев'ятнадцятому пункту 43 Статуту Академії
педагогічних наук України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2222 ( 2222-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2412; 2004 р., N 28,
ст. 1894), слова "державних, національних" замінити словами
"державних цільових".
12. В абзаці двадцятому пункту 3 Положення про Державну
інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039 ( 1039-2000-п )
"Питання Державної інспекції з енергозбереження" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 26, ст. 1097; 2001 р., N 48, ст. 2145), слово
"загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1642
( 1642-2006-п ) від 23.11.2006 }

14. В абзаці двадцять другому пункту 4 Положення про
державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1263
( 1263-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33,
ст. 1410; 2004 р., N 12, ст. 753), слово "національних" замінити
словами "державних цільових".
15. У Типовому положенні про Головне управління освіти і
науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти
і науки обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2000 р. N 1326 ( 1326-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 35, ст. 1489; 2002 р., N 51, ст. 2290;
2003 р., N 25, ст. 1199):
у підпункті 28 пункту 4 слова "національних, державних"
замінити словами "державних цільових";
абзац четвертий пункту 5 після слова "державних" доповнити
словом "цільових".
16. В абзаці десятому пункту 6 Статуту Державної акціонерної
компанії "Хліб України", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 240 ( 240-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 489; 2002 р., N 27,
ст. 1256; 2003 р., N 25, ст. 1187), слова "цільових комплексних"
замінити словами "державних цільових".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675
( 675-2008-п ) від 23.07.2008 }

18. В абзаці тринадцятому пункту 4 Положення про Державну
службу заповідної справи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1000 ( 1000-2001-п ) "Про
Державну службу заповідної справи" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 33, ст. 1540; 2004 р., N 24, ст. 1589), слово
"загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".
19. В останньому абзаці пункту 9 Типового статуту державної
аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 2001 р. N 1058 ( 1058-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1587; 2004 р., N 10,
ст. 617), слова "загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих
цільових" замінити словами "державних цільових, регіональних і
галузевих".
20. У пункті 4 Типового положення про Головне управління
економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та
управління економіки Севастопольської міської державної
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2001 р. N 1666 ( 1666-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 51, ст. 2279; 2002 р., N 39, ст. 1827;
2003 р., N 30, ст. 1546):
у підпункті 5 слова "державних, міжгалузевих" замінити
словами "державних цільових";
у підпункті 40 слова "національних, державних, регіональних,
галузевих і науково-технічних" замінити словами "державних
цільових, регіональних і галузевих".
( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231
( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 )
( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
23. У Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228
( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414,
N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р.,
N 17, ст. 1182):
у пункті 8 слово "загальнодержавних" замінити словами
"державних цільових";
в абзаці другому пункту 21 слова "у встановленому порядку
національних і державних" та слова "відповідних національних і
державних" замінити відповідно словами "у встановленому порядку
державних цільових" та "відповідних державних цільових".
24. В абзаці третьому пункту 4 Положення про Раду
стандартизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2002 р. N 484 ( 484-2002-п ) "Про Раду
стандартизації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15,
ст. 801), слова "національних, державних" замінити словами
"державних цільових".
25. У підпункті 1 пункту 4 Положення про Державну
гідрометеорологічну службу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 570 ( 570-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 931; 2003 р., N 30,
ст. 1546; 2004 р., N 24, ст. 1589), слово "загальнодержавних"
замінити словами "державних цільових".

( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 78
( 78-2006-п ) від 01.02.2006 )

27. В останньому реченні абзацу першого розділу "Економічна
діяльність" прогнозу показників зведеного бюджету України за
основними видами доходів, видатків та фінансування на
2005-2007 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2003 р. N 1427 ( 1427-2003-п ), слово "комплексних"
замінити словом "державних".

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )вверх