Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 29.11.20011605
Документ 1605-2001-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2001 р. N 1605
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Координаційної ради з питань
аграрної політики
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 131 ( 131-2003-п ) від 29.01.2003
N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005
Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005
Постановами КМ
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006
N 185 ( 185-2008-п ) від 12.03.2008
N 338 ( 338-2010-п ) від 12.05.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду
з питань аграрної політики у складі згідно з додатком.
Надати голові Координаційної ради право вносити у разі
потреби зміни до її складу.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
аграрної політики (додається).
3. Розмістити секретаріат Координаційної ради з питань
аграрної політики в будинку по вул. Садовій, 1/14, у приміщенні
загальною площею 300 кв. метрів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 3

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1605
СКЛАД
Координаційної ради з питань аграрної політики

СЛАУТА - Віце-прем'єр-міністр України, голова Віктор Андрійович Координаційної ради
КИРИЛЕНКО - народний депутат України, Іван Григорович заступник голови Координаційної
ради (за згодою)
МЕЛЬНИК - Міністр аграрної політики, Юрій Федорович заступник голови Координаційної
ради
ДЕМ'ЯНЧУК - відповідальний секретар, керівник Володимир Віталійович секретаріату Координаційної ради
АКНЕВСЬКИЙ - голова правління ЗАТ "Бахмутська Юрій Петрович аграрна спілка" (за згодою)
АНДРІЄВСЬКИЙ - директор Інституту розвитку Віктор Євгенович аграрних ринків (за згодою)
АНДРЮЩЕНКО - помічник-консультант народного Богдан Вікторович депутата України (за згодою)
БАКУМЕНКО - голова асоціації "Союз Олександр Борисович птахівників України" (за згодою)
БЕРЕНШТЕЙН - генеральний директор Союзу Борис Леонідович аграрних бірж України (за згодою)
БОНДАРЕНКО - голова правління Національної Василь Маркович асоціації молочників України (за
згодою)
БОРОВИК - голова Всеукраїнського союзу Олександр Григорович сільськогосподарських підприємств
(за згодою)
БОРОДІНА - завідуюча відділом Інституту Олена Миколаївна економічного прогнозування
Національної академії наук
ВАДАТУРСЬКИЙ - генеральний директор ТОВ СП Олексій Опанасович "Нібулон" (за згодою)
ВАЩУК - народний депутат України (за Катерина Тимофіївна згодою)
ВОЄВОДІН - Голова Держкомзему Володимир Васильович
ВОЛКОВ - Голова Держкомрибгоспу Володимир Васильович
ГЕРАСИМЕНКО - начальник Управління координації Анатолій Дмитрович здійснення аграрної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ГЛУСЬ - заступник голови Комітету Степан Карлович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
ГНАТЮК - генеральний директор Української Сергій Андрійович корпорації по виробництву м'яса
на промисловій основі
"Тваринпром" (за згодою)
КАРАСИК - голова наглядової ради ЗАТ Юрій Михайлович "Племзавод "Агро-регіон" (за
згодою)
КАПШУК - генеральний директор асоціації Степан Павлович "Укроліяпром" (за згодою)
КЛИМЕНКО - президент Української зернової Володимир Георгійович асоціації (за згодою)
КОЗАЧЕНКО - президент Української аграрної Леонід Петрович конфедерації (за згодою)
КОСЮК - голова правління ВАТ Юрій Анатолійович "Миронівський хлібопродукт"(за
згодою)
КРОПИВКО - віце-президент Національної Михайло Федорович асоціації сільськогосподарських
дорадчих служб України (за
згодою)
ЛАЗАР - депутат Чернігівської обласної Віктор Леонідович ради (за згодою)
МЕЛЬНИЧУК - ректор Національного аграрного Дмитро Олексійович університету
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів Анатолій Іванович
ПЕТРИК - директор підприємства з Микола Олександрович іноземними інвестиціями "Серна"
(за згодою)
ПЕТРИЩЕ - член наглядової ради групи В'ячеслав Іванович компаній "Ойлсідс-Україна" (за
згодою)
ПОЖИВАНОВ - Голова Держкомрезерву Михайло Олександрович
ПРИСЯЖНЮК - голова Комітету Верховної Ради Микола Володимирович України з питань аграрної
політики та земельних відносин
(за згодою)
РИЖУК - заступник голови Комітету Сергій Миколайович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
РОМАНЮК - перший заступник Міністра Сергій Андрійович економіки
САБЛУК - директор Національного наукового Петро Трохимович центру "Інститут аграрної
економіки" Української академії
аграрних наук (за згодою)
САЧЕНКО - директор Державного департаменту Володимир Ілліч тракторного і
сільськогосподарського
машинобудування Мінпромполітики
СІГАЛ - перший заступник голови Комітету Євген Якович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
СТАШУК - Голова Держводгоспу Василь Андрійович
СЛАБОВСЬКИЙ - президент Всеукраїнської Володимир Леонардович асоціації пекарів України (за
згодою)
ТЕРЕЩУК - заступник голови Комітету Сергій Миколайович Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних
відносин (за згодою)
ТКАЧ - народний депутат України Роман Володимирович (за згодою)
ТОМИЧ - президент Асоціації фермерів та Іван Федорович приватних землевласників України
(за згодою)
ХОРІШКО - директор корпорації "Агро-Союз" Володимир Дмитрович (за згодою)
ЧЕПУР - голова Центрального комітету Володимир Кузьмович профспілки працівників
агропромислового комплексу
(за згодою)
ШАМОТІЙ - президент корпорації "Логос" (за Валерій Миколайович згодою)
ЯРОШОВЕЦЬ - президент Національної асоціації Василь Степанович агроторгових домів (за згодою)
ЯРЧУК - голова правління Національної Микола Миколайович асоціації цукровиків "Укрцукор"
(за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 131
( 131-2003-п ) від 29.01.2003, N 579 ( 579-2005-п ) від
13.07.2005, Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від
22.11.2005, Постановою КМ N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006; в
редакції Постанови КМ N 185 ( 185-2008-п ) від 12.03.2008; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 338 ( 338-2010-п ) від
12.05.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1605
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань аграрної політики

1. Координаційна рада з питань аграрної політики (далі -
Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим
органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним з метою
залучення громадських організацій, окремих громадян до опрацювання
проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань
аграрної політики, відповідних рішень в аграрному секторі
економіки, а також для організації зворотного зв'язку суб'єктів
агропромислового комплексу з органами виконавчої влади.
2. У своїй діяльності Координаційна рада керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Координаційної ради є:
опрацювання та внесення пропозицій органам законодавчої та
виконавчої влади щодо шляхів розвитку аграрної реформи;
участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань аграрної політики, що
розглядаються Кабінетом Міністрів України;
розроблення пропозицій щодо розвитку аграрного виробництва,
ринків сільськогосподарської продукції та матеріально-технічних
ресурсів, фінансово-кредитного забезпечення агропромислового
сектору, податкової політики, залучення інвестицій та
співробітництва з міжнародними організаціями.
4. Координаційна рада має право:
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в
них працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за згодою їх керівників), а також провідних учених;
вносити пропозиції для розгляду на засіданнях Урядового
комітету з реформування аграрного сектору.
5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на
квартал.
6. Засідання Координаційної ради проводить голова, а за його
відсутності - заступник голови Координаційної ради.
Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть бути
запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової
інформації, підприємств, установ та організацій, провідні вчені.
Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
Рішення Координаційної ради приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого.
7. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер
і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.
Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який
підписує головуючий на засіданні.
8. Координаційна рада використовує у роботі бланки із своїм
найменуванням.
9. Організаційно-аналітичне забезпечення роботи
Координаційної ради проводиться її секретаріатом, утримання якого
здійснюється за рахунок проектів міжнародної технічної допомоги.вверх