Документ 1600-2009-р, действует, текущая редакция — Редакция от 07.08.2013, основание - 639-2013-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 грудня 2009 р. № 1600-р
Київ

Про затвердження плану заходів із забезпечення повноцінного функціонування і розвитку Національного музею народної архітектури та побуту України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 639-р від 07.08.2013}

1. Затвердити план заходів із забезпечення повноцінного функціонування і розвитку Національного музею народної архітектури та побуту України, що додається.

2. Міністерству культури забезпечити:

{Абзац перший пункту 2 в редакції Розпорядження КМ № 639-р від 07.08.2013}

фінансування плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок бюджетних призначень, передбачених для Міністерства культури в Державному бюджеті України на відповідний рік;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 639-р від 07.08.2013}

інформування щороку до 20 січня Кабінету Міністрів України про стан виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. № 1600
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 639-р)

ПЛАН
заходів із забезпечення повноцінного функціонування і розвитку Національного музею народної архітектури та побуту України

1. Розробити і затвердити в установленому законодавством порядку план організації території Національного музею народної архітектури та побуту України (далі - Музей).


Мінкультури, Київська міськдержадміністрація.

2014 рік.

2. Забезпечити:

1) припинення незаконного користування земельними ділянками на території Музею та в його зонах охорони.


Мінкультури, МВС, Держземагентство, Київська міськдержадміністрація.

2014 і 2015 роки;

2) оформлення правовстановлюючих документів і проведення державної реєстрації речових прав на нерухомі об’єкти культурної спадщини та інше нерухоме майно Музею.


Мінкультури.

2014 і 2015 роки;

3) проведення робіт з ремонту і реставрації об’єктів народної архітектури.


Мінкультури, Київська міськдержадміністрація, Держтуризмкурорт.

2014-2017 роки;

4) упорядкування та утримання в належному стані рекреаційних зон Музею, належне інфраструктурне облаштування зон відпочинку на території Музею та розміщення інформаційних матеріалів у таких зонах.


Мінкультури, Держтуризмкурорт.

Постійно;

5) проведення робіт з відтворення кращих зразків втрачених об’єктів народної архітектури.


Мінкультури, Мінрегіон.

2014-2017 роки;

6) затвердження меж території та зон охорони пам’яток Музею у складі генерального плану розвитку м. Києва.


Київська міськдержадміністрація, Мінкультури, Мінрегіон, Держземагентство.

2014 рік;

7) проведення культурно-мистецьких, краєзнавчих, туристичних і наукових заходів у Музеї, відвідування Музею учнівською та студентською молоддю.


Мінкультури, Мінагрополітики, МОН.

Постійно;

8) охорону території та об’єктів Музею із залученням підрозділів Державної служби охорони при МВС.


МВС, Мінкультури.

Постійно;

9) належне функціонування служби пожежної безпеки Музею, здійснення протипожежних заходів, оснащення об’єктів Музею системами охоронно-пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.


Мінкультури, ДСНС, МВС.

Постійно.

{План заходів в редакції Розпорядження КМ № 639-р від 07.08.2013}
вверх