Документ 160-V, действует, текущая редакция — Принятие от 20.09.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.10.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Кодексу
адміністративного судочинства України
щодо початку діяльності апеляційних
адміністративних судів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.436 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці другому пункту 4 розділу VII "Прикінцеві та
перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України
( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37,
ст. 446; 2006 р., N 1, ст. 16) слова і цифри "1 вересня 2006 року"
замінити словами і цифрами "1 липня 2007 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 вересня 2006 року
N 160-Vвверх