Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.11.20011577
Документ 1577-2001-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 листопада 2001 р. N 1577
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008
N 850 ( 850-2009-п ) від 12.08.2009
N 1242 ( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 }

На виконання статті 10 Указу Президента України від 29 травня
2001 р. N 345 ( 345/2001 ) "Про чергові заходи щодо дальшого
здійснення адміністративної реформи в Україні" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 40
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2001 р. N 1577
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1040
( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1242
( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 }

3. У тексті Порядку призначення на посади та звільнення з
посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1369 ( 1369-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 30, ст. 1544; 2000 р., N 34, ст. 1437), та у
тексті додатка до зазначеного Порядку слова "Урядовий Секретар" в
усіх відмінках замінити словами "Державний Секретар" у
відповідному відмінку.
4. У тексті Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2000 р. N 1578 ( 1578-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 43, ст. 1838), слова "Урядовим Секретарем" замінити словами
"Державним Секретарем".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 850
( 850-2009-п ) від 12.08.2009 }вверх