Про створення територіальної державної інспекції праці Автономної Республіки Крим
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.19961572
Документ 1572-96-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.01.2003, основание - 50-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1996 р. N 1572
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 50 ( 50-2003-п ) від 18.01.2003 )

Про створення територіальної державної
інспекції праці Автономної Республіки
Крим

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Ради міністрів Автономної
Республіки Крим щодо створення у складі Державного комітету по
праці Автономної Республіки Крим територіальної державної
інспекції праці Автономної Республіки Крим, що входить до системи
державної інспекції праці Міністерства праці України і
підпорядковується також головній державній інспекції праці
Міністерства праці України.
2. Установити, що територіальна державна інспекція праці
Автономної Республіки Крим у своїй діяльності виконує
повноваження, передбачені Положенням про державну інспекцію праці
Міністерства праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 2 серпня 1996 р. N 906 ( 906-96-п ).
3. На доповнення Положення про державну інспекцію праці
Міністерства праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 серпня 1996 р. N 906, установити, що : а) керівником територіальної державної інспекції праці
Автономної Республіки Крим є головний державний інспектор праці
Автономної Республіки Крим; керівник і його заступники
призначаються на посаду Головою Ради міністрів Автономної
Республіки Крим за поданням голови Державного комітету по праці
Автономної Республіки Крим, погодженим з Головним державним
інспектором праці - заступником Міністра праці України; б) працівники територіальної державної інспекції праці
Автономної Республіки Крим призначаються на посаду і звільняються
з посади головою Державного комітету по праці Автономної
Республіки Крим за поданням головного державного інспектора праці
Автономної Республіки Крим; в) територіальна державна інспекція праці Автономної
Республіки Крим керується також рішеннями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, контролює виконання законодавства про
працю шляхом проведення перевірок підприємств: планових; за
дорученням Головного державного інспектора праці - заступника
Міністра праці, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
а також за пропозицією правоохоронних органів, органів державної
податкової служби, профспілкових та інших об'єднань. ( Підпункт "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
4. Установити, що інспекція по контролю за додержанням
законодавства про зайнятість населення Кримського
республіканського центру зайнятості під час виконання повноважень,
передбачених Положенням про державну інспекцію праці Міністерства
праці, підпорядковується також територіальній державній інспекції
праці Автономної Республіки Крим.
5. Установити, що за умовами оплати праці головний державний
інспектор праці Автономної Республіки Крим прирівнюється до
заступників голови Державного комітету по праці автономної
Республіки Крим, заступники головного державного інспектора праці
Автономної Республіки Крим - до начальників управлінь, інші
працівники інспекції - до відповідних посад Державного комітету по
праці Автономної Республіки Крим.
6. Міністерству праці України, Головному управлінню державної
служби при Кабінеті Міністрів України, Міністерству фінансів
України разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим
підготувати і у встановленому порядку подати проект рішення
Кабінету Міністрів України щодо віднесення працівників
територіальної державної інспекції праці Автономної Республіки
Крим до категорій державних службовців.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 26вверх