Документ 1571-VI, действует, текущая редакция — Редакция от 28.06.2015, основание - 222-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування
господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.6 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац перший статті 166-12 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій
редакції:
"Порушення встановлених законом строків для повідомлення про
прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її
копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без
розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення
ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі
переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством
документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення
встановлених законом строків складання актів перевірок щодо
дотримання вимог законодавства з питань ліцензування".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

3. В абзаці четвертому частини першої статті 7 та частинах
другій і третій статті 8 Закону України "Про хімічні джерела
струму" ( 3503-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 33, ст. 279) слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1571-VIвверх