Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним агентством
з питань науки, інновацій та інформатизації України
і Міністерством науки і техніки Китайської Народної
Республіки щодо надання підтримки у створенні
українсько-китайського Інституту
зварювання ім. Є.О.Патона

Дата підписання: 20.06.2011 Дата набрання чинності для України: 20.06.2011
Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України і Міністерство науки і техніки Китайської
Народної Республіки, далі - Сторони, визнаючи повною мірою
важливість китайсько-української співпраці в галузі високих
технологій і інновацій, бажаючи зміцнювати науково-технічне
співробітництво на основі принципів рівності та взаємної вигоди,
прагнучи до якнайшвидшого створення найбільш сприятливих умов для
спільної комерціалізації наукових розробок, прийняли рішення про
надання підтримки у створенні українсько-китайського Інституту
зварювання ім. Є.О.Патона (КУІЗ), домовились про таке:
Стаття 1
З метою розвитку українсько-китайського науково-технічного
співробітництва в галузі високих технологій і інновацій,
вдосконалення методів взаємодії та заохочення провідних
науково-дослідних інститутів та підприємств обох держав у
створенні спільних науково-дослідних центрів в зацікавлених
сферах, Сторони нададуть підтримку Промисловому науково-дослідному
Інституту провінції Гуандун (КНР), Інституту електрозварювання
ім. Є.О.Патона (ІЕЗ) Національної академії науки України та
Департаменту науки і техніки Уряду провінції Гуандун (КНР) у
створенні українсько-китайського Інституту зварювання
ім. Є.О.Патона.
Стаття 2
На основі інноваційних науково-технічних розробок ІЕЗ
Сторони, в межах компетенції, сприятимуть КУІЗ у спільному
дослідженні ключових технологій, які цікавлять Сторони, шляхом
фінансування науково-технічної діяльності у галузі зварювання та
споріднених технологій, підтримки на державному рівні впровадження
цих технологій на промислових підприємствах України і КНР.
Стаття 3
Сторони погоджуються внести перспективні і потенційні
науково-дослідні проекти КУІЗ в українсько-китайську урядову
науково-технічну програму і надати необхідну фінансову та
організаційну (адміністративну) підтримку цих проектів, а також
надавати допомогу у забезпеченні захисту інтелектуальної власності
спільних розробок, у тому числі, при організації спільних
виробництв та реалізації науково-технічної продукції в Україні,
КНР та в третіх країнах.
Стаття 4
Сторони приділяють велику увагу реалізації науково-дослідних
розробок КУІЗ і нададуть необхідну допомогу у висвітленні
діяльності КУІЗ в засобах масової інформації, у поданні
науково-технічних результатів КУІЗ на різних міжнародних
конференціях, виставках, інвестиційних форумах, інших заходах, що
проводяться за участю уряду України і КНР, у включенні проектів
КУІЗ в різні науково-технічні та інвестиційні програми України і
КНР, у створенні сприятливих умов для залучення інвестицій та
прискорення впровадження розробок КУІЗ в промисловість.
Стаття 5
Спори і розбіжності щодо реалізації та тлумачення положень
цього Меморандуму Сторони вирішують шляхом консультацій і
переговорів.
Стаття 6
У текст цього Меморандуму за письмовою згодою Сторін, можуть
вноситися зміни та доповнення, які оформляються Протоколами, які є
невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 7
Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання і діє
протягом п'яти років. Термін дії цього Меморандуму автоматично
продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін
не менш ніж за шість місяць до закінчення відповідного періоду дії
Меморандуму не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій
намір припинити його дію.
Вчинено в місті Києві 20 червня 2011 у двох примірниках,
кожний українською, китайською та російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення положень цього Меморандуму, переважну силу матиме текст
російською мовою.
За Державне агентство За Міністерство науки
з питань науки, інновацій і техніки Китайської
та інформатизації Народної Республіки
(підпис) (підпис)
В.П.Семиноженко Чжан Сиюнь


Публикации документа