Документ 1564-XII, первая редакция — Принятие от 18.09.1991
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відповідальність за створення не передбачених
законодавством військових або інших збройних
формувань чи груп

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.650 )
З метою недопущення створення не передбачених законодавством
військових або інших збройних формувань чи груп Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05; 2002-05 ) такі доповнення і зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 187-6 такого змісту:
"Стаття 187-6. Створення не передбачених законодавством
військових або інших збройних формувань
чи груп
Створення не передбачених законодавством військових або інших
збройних формувань чи груп, або участь в їх створенні чи
діяльності, або постачання їм зброї чи військових матеріалів - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
Участь у складі передбачених частиною 1 цієї статті формувань
чи груп у нападі на державні, громадські підприємства, установи,
організації або окремих громадян - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, що призвели до
загибелі людей чи інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
2. Частину другу статті 7-1 після слів і цифр "(стаття 176
частина 2)" доповнити словами і цифрами "створення не передбачених
законодавством військових або інших збройних формувань чи груп
(стаття 187-6)".
3. Пункт 1 частини третьої статті 25-1 і пункт 2 частини
третьої статті 34-1 після слів і цифр "(стаття 117 частини 3 і 4)"
доповнити словами і цифрами "створення не передбачених
законодавством військових або інших збройних формувань чи груп
(стаття 187-6)".
4. Пункт 1 статті 26 після слова і цифр "(стаття 123-1)",
пункт 2 цієї статті після слова і цифр "(стаття 168)", пункт 3
статті 52-1 і пункт 2 частини шостої статті 53 після слова і цифр
"(стаття 123-1)" доповнити словами і цифрами "створення не
передбачених законодавством військових або інших збройних
формувань чи груп (стаття 187-6)".
II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини,
передбачені статтею 187-6 Кримінального кодексу Української РСР
( 2002-05 ), провадиться слідчими органів внутрішніх справ. Справи
про ці злочини підсудні Верховному Суду Кримської АРСР, обласним,
Київському міському судам.
У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР ( 1001-05; 1002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Пункт 3 статті 34 після цифр "187-3" доповнити цифрами
"187-6". 2. Частину другу статті 112 після цифр "184" доповнити
цифрами "187-6".
III. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування в
газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1564-XIIвверх