Документ 1564-XII, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відповідальність за створення не передбачених
законодавством військових або інших збройних
формувань чи груп

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.650 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }
З метою недопущення створення не передбачених законодавством
військових або інших збройних формувань чи груп Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
III. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування в
газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1564-XIIвверх