Документ 1563-XII, текущая редакция — Редакция от 17.11.1992, основание - 2789-XII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про джерела фінансування шляхового
господарства України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст. 649 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2789-XII ( 2789-12 ) від 17.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про джерела фінансування шляхового
господарства України" ( 1562-12 ), крім статті 5, ввести в дію з
моменту опублікування, а статтю 5 - з 1 січня 1992 року. ( Пункт
1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2789-12 від
17.11.92 )
2. Кабінету Міністрів України: протягом місяця прийняти рішення, необхідні для застосування
Закону України "Про джерела фінансування шляхового господарства
України" ( 1562-12 ); до кінця поточного року привести у відповідність з указаним
Законом постанови і розпорядження Уряду України.
3. Визнати такими, що втратили чинність, Указ Президії
Верховної Ради Української РСР від 3 липня 1989 року "Про
відрахування коштів колгоспами, радгоспами, промисловими,
транспортними, будівельними та іншими підприємствами і
господарськими організаціями на будівництво і ремонт автомобільних
шляхів" ( 7693-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., N 29,
ст. 297) та Закон Української РСР від 28 жовтня 1989 року "Про
затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української
РСР" ( 8315-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., N 45,
ст. 634) в частині затвердження цього Указу.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1563-XIIвверх