Про порядок введення в дію Закону України "Про інвестиційну діяльність"
Постановление Верховной Рады Украины от 18.09.19911561-XII
Документ 1561-XII, текущая редакция — Принятие от 18.09.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про інвестиційну діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст. 647 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) з моменту його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1992 року внести
на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), привести рішення Уряду
республіки у відповідність з цим Законом, а також забезпечити
перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх
нормативних актів, що суперечать вказаному Закону.
3. Надалі до приведення законодавства республіки у
відповідність із Законом України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) чинні акти законодавства України застосовуються, якщо
вони не суперечать цьому Законові.
4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним
чинності.
Щодо правовідносин, які виникли до набрання ним чинності,
Закон України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
застосовується до тих прав і обов'язків, що виникнуть після
набрання Законом чинності.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1561-XIIвверх