Документ 1560-2009-р, действует, текущая редакция — Принятие от 02.12.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2 грудня 2009 р. N 1560-р
Київ
Про затвердження плану заходів
з оприлюднення та вивчення розсекречених
архівних документів, пов'язаних з українським
визвольним рухом XX століття, політичними
репресіями та голодоморами в Україні

1. Затвердити план заходів з оприлюднення та вивчення
розсекречених архівних документів, пов'язаних з українським
визвольним рухом XX століття, політичними репресіями та
голодоморами в Україні, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній академії наук забезпечити виконання плану заходів,
затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних
призначень на 2009-2011 роки та за рахунок інших джерел.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2009 р. N 1560-р
ПЛАН
заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених
архівних документів, пов'язаних з українським
визвольним рухом XX століття, політичними
репресіями та голодоморами в Україні

1. Утворити міжвідомчу комісію з питань оприлюднення та
вивчення розсекречених архівних документів, пов'язаних з
українським визвольним рухом XX століття, політичними репресіями
та голодоморами в Україні.
СБУ, Інститут національної
пам'яті, Держкомархів, МВС,
Міноборони, Мін'юст,
Державний департамент
з питань виконання покарань,
Служба зовнішньої розвідки,
Національна академія наук,
Генеральна прокуратура
України (за згодою).
Грудень 2009 року.
2. Провести за участю науковців, архівістів, юристів України,
Польщі, Литви, Чехії, Німеччини та інших країн міжнародну
науково-практичну конференцію з питань розсекречення та
оприлюднення архівних документів репресивно-каральних органів
тоталітарних режимів.
Інститут національної
пам'яті, СБУ, МЗС.
III квартал 2010 року.
3. Сприяти передачі в Україну розсекречених архівних
документів, пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття,
політичними репресіями та голодоморами в Україні, або їх копій,
зокрема з приватних архівних зібрань.
Інститут національної
пам'яті, Держкомархів, МЗС.
Грудень 2009 року-2011 рік.
4. Підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо створення архіву національної пам'яті -
електронної бази архівних документів.
Інститут національної
пам'яті, Держкомархів,
СБУ, МВС,
Національна академія наук.
2010 рік.
5. Підготувати перелік архівних документів з фондів
центральних державних архівів, галузевих державних архівів,
Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів
областей, мм. Києва та Севастополя, приватних архівів в Україні та
за кордоном, що підлягають першочерговому копіюванню для
формування електронної бази архівних документів щодо подій,
пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття, політичними
репресіями та голодоморами в Україні (далі - електронна база
архівних документів).
Інститут національної
пам'яті, Держкомархів,
СБУ, МВС, МЗС, Державний
департамент з питань
виконання покарань,
Національна академія наук.
2010 рік.
6. Вжити заходів для забезпечення оприлюднення електронної
бази архівних документів за допомогою Інтернету.
Інститут національної
пам'яті,
Держкомінформатизації,
Держкомархів, СБУ, МВС.
2010-2011 роки.
7. Продовжити створення інформаційної архівно-пошукової
системи "Український мартиролог XX століття" як складової частини
електронної бази архівних документів.
Держкомархів, Інститут
національної пам'яті,
Держкомінформатизації,
СБУ, МВС.
Грудень 2009 року-2011 рік.
8. Продовжити проведення фотодокументальної виставки "УПА.
Історія нескорених" в обласних центрах, поповнити постійні
експозиції копіями розсекречених документів, пов'язаних з
українським визвольним рухом XX століття, політичними репресіями
та голодоморами в Україні, організувати у населених пунктах
постійно діючі виставки архівних документів і фотоматеріалів за
темами "Жертвам політичних репресій та голодоморів в Україні
присвячується" і "Невідомі документи" та розмістити їх електронні
версії в Інтернеті.
Держкомархів, СБУ,
Міноборони, МВС.
Грудень 2009 року-2011 рік.
9. Сприяти висвітленню в державних засобах масової інформації
заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних
документів, пов'язаних з українським визвольним рухом XX століття,
політичними репресіями та голодоморами в Україні, організувати
показ документальних фільмів та трансляцію циклу тематичних радіо-
і телепередач, присвячених подіям часів політичних репресій та
голодоморів.
Держкомтелерадіо,
Держкомархів, Інститут
національної пам'яті,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2010-2011 роки.
10. Проводити у державних архівах виставки розсекречених
документів.
Держкомархів, СБУ.
Постійно.
11. Підготувати та видати:
1) збірники документів і матеріалів:
Чорна дошка України: 1928-1934;
Розкуркулення в Україні: 1919-1946;
Урядова політика Голодомору: акти Раднаркому УРСР та
Укрекономнаради 1932-1933 років.
Інститут національної
пам'яті,
Національна академія наук,
Держкомархів, СБУ;
Радянські органи державної безпеки в 1939-1945 роках.
СБУ, Інститут національної
пам'яті;
Протистояння Української повстанської армії німецьким
окупантам;
Діяльність агентурно-бойових груп НКВД-МГБ в 1940-1950-х
роках.
СБУ;
2) довідково-інформаційне видання "Реєстр розсекречених
архівних фондів та документів" у чотирьох томах.
Інститут національної
пам'яті, Держкомархів,
СБУ, Національна
академія наук;
3) енциклопедію "Голодомори в Україні: 1921-1923, 1932-1933,
1946-1947 років";
4) енциклопедичний словник "Український визвольний рух і
політичні репресії у XX столітті".
Інститут національної
пам'яті, Національна
академія наук,
Держкомархів, СБУ,
Держкомтелерадіо;
5) монографію "Чорні дошки: механізм сталінського геноциду в
Україні в 1930-х роках", Папакін Г.В.
Інститут національної
пам'яті, Національна
академія наук,
Держкомархів.
2010-2011 роки.вверх