Документ 1544-2002-п, первая редакция — Принятие от 15.10.2002
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2002 р. N 1544
Київ
Про затвердження переліку робіт і послуг
у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення,
які виконуються і надаються за плату

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік робіт і послуг у сфері забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення, які
виконуються і надаються за плату, що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я розробити та подати у
двомісячний термін проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2002 р. N 1544
ПЕРЕЛІК
робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення,
які виконуються і надаються за плату

1. Оцінка проектних пропозицій та матеріалів, у тому числі
щодо розміщення об'єктів, а також нормативної документації на нові
технології та види продукції.
2. Консультування з питань, що стосуються проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
3. Консультування з питань застосування законодавчих та інших
нормативно-правових актів щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення.
4. Проведення бактеріологічних, вірусологічних,
паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних,
фізичних, радіологічних та інших досліджень щодо безпеки сировини,
продукції, об'єктів виробничого середовища та довкілля для
здоров'я людини (крім планових досліджень).
5. Проведення досліджень та гігієнічна оцінка факторів, що
можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини у житлових
будинках, квартирах, садибах, визначення якості та безпеки питної
води, ґрунту, повітря, приватних ділянок громадян (крім планових
досліджень); розроблення рекомендацій.
6. Складення санітарних паспортів об'єктів та проведення
натурних досліджень для їх підтвердження.
7. Проведення робіт з акредитації та атестації підприємств,
установ, організацій на право здійснення токсиколого-гігієнічних,
медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, санітарно-хімічних та
інших досліджень.
8. Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого
середовища, технологічного та трудового процесу, проведення
досліджень для розроблення засобів захисту і опрацювання заходів
для усунення або зменшення їх небезпечної дії та для атестації
робочих місць; консультування з питань визначення і усунення
небезпечних факторів.
9. Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи
інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами,
обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню
захворювань, поширенню інфекційних, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), у тому числі харчових.
10. Консультування з питань організації відомчих лабораторій.
11. Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій
методів проведення бактеріологічних, вірусологічних,
паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень.
12. Підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних
сертифікатів у випадках, передбачених статтями 12, 16, 17, 23 і 25
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ).
13. Обстеження підприємств, установ та організацій з метою
визначення можливості провадження ними діяльності з
дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними,
дератизаційними засобами (розроблення, випробування, виробництво,
фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та
роздрібна торгівля).
14. Маркетинг і консультування з питань вибору та
застосування дезінфекційних, стерилізаційних, дезінсекційних,
дератизаційних засобів.
15. Проведення випробувань дезінфекційних, стерилізаційних,
дезінсекційних, дератизаційних засобів.
16. Проведення дезінфекційних, стерилізаційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт на замовлення підприємств,
установ, організацій, громадян (крім випадків, коли такі роботи
проводяться у вогнищах інфекційних хвороб). --------------- Примітка. Зазначені у переліку роботи і послуги виконуються і
надаються установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ за договорами з
юридичними і фізичними особами.вверх