Документ 1544-2002-п, поточна редакція — Редакція від 14.12.2011, підстава - 1262-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2002 р. N 1544
Київ
Про затвердження переліку робіт і послуг
у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення,
які виконуються і надаються за плату
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 662 ( 662-2006-п ) від 11.05.2006
N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007
N 1262 ( 1262-2011-п ) від 30.11.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік робіт і послуг у сфері забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення, які
виконуються і надаються за плату, що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я розробити та подати у
двомісячний термін проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2002 р. N 1544
ПЕРЕЛІК
робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення,
які виконуються і надаються за плату

1. Оцінка проектних пропозицій та матеріалів, у тому числі
щодо розміщення об'єктів, а також нормативної документації на нові
технології та види продукції.
2. Проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних
діагностичних досліджень (крім планових досліджень). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 662 ( 662-2006-п ) від
11.05.2006 }
3. Проведення лабораторних досліджень під час проведення
попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного
профілактичного медичного огляду працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до
поширення інфекційних хвороб серед населення. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 662 ( 662-2006-п ) від
11.05.2006 }
4. Проведення бактеріологічних, вірусологічних,
паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних,
фізичних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших
досліджень щодо безпеки сировини, продукції, об'єктів виробничого
середовища, біоматеріалу та довкілля для здоров'я людини (крім
планових досліджень). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 662
( 662-2006-п ) від 11.05.2006, N 1235 ( 1235-2007-п ) від
17.10.2007 }
5. Проведення досліджень та гігієнічна оцінка факторів, що
можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини у житлових
будинках, квартирах, садибах, визначення якості та безпеки питної
води, ґрунту, повітря, приватних ділянок громадян (крім планових
досліджень); розроблення рекомендацій.
6. Централізоване виготовлення та контроль якості поживних
середовищ для мікробіологічних досліджень. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 662 ( 662-2006-п ) від
11.05.2006 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1262
( 1262-2011-п ) від 30.11.2011 }

8. Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого
середовища, технологічного та трудового процесу, проведення
досліджень для розроблення засобів захисту і опрацювання заходів
для усунення або зменшення їх небезпечної дії та для атестації
робочих місць. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 662
( 662-2006-п ) від 11.05.2006 }
9. Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи
інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами,
обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню
захворювань, поширенню інфекційних, масових неінфекційних
захворювань (отруєнь), у тому числі харчових.

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 662
( 662-2006-п ) від 11.05.2006 }

11. Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій
методів проведення бактеріологічних, вірусологічних,
паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень.

{ Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1262
( 1262-2011-п ) від 30.11.2011 }

13. Обстеження підприємств, установ та організацій з метою
визначення можливості провадження ними діяльності з
дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними,
дератизаційними засобами (розроблення, випробування, виробництво,
фасування, пакування, зберігання, транспортування, оптова та
роздрібна торгівля).

{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 662
( 662-2006-п ) від 11.05.2006 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 662
( 662-2006-п ) від 11.05.2006 }

16. Проведення дезінфекційних, стерилізаційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт на замовлення підприємств,
установ, організацій, громадян (крім випадків, коли такі роботи
проводяться у вогнищах інфекційних хвороб). --------------- Примітка. Зазначені у переліку роботи і послуги виконуються і
надаються установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ на добровільній
основі за договорами з юридичними і фізичними особами.
{ Примітка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 662
( 662-2006-п ) від 11.05.2006 }вгору