Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
Постановление Кабинета Министров Украины от 17.11.20041540
Документ 1540-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.03.2006, основание - 268-2006-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1540
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469; 2000 р., N 30, ст. 1277; 2002 р., N 51, ст. 2315) такі зміни:
 
     у додатку 6 до постанови виключити такі позиції:
 
"Виконавчий секретар Державної 
комісії з цінних паперів та
фондового ринку 330";
"Член Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 320";
"Перший заступник Виконавчого
секретаря Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку 320";
"Заступник Виконавчого секретаря
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 310";
     доповнити постанову додатками 69 і 70, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 34

 
Додаток 69
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п )
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

 
------------------------------------------------------------------
        Посада          |     Місячний
                     |   посадовий оклад,
                     |     гривень
------------------------------------------------------------------
Голова Комісії                    375 
Виконавчий Секретар Комісії 365
Член Комісії, перший заступник
Виконавчого секретаря 355
Заступник Виконавчого секретаря 345
Директор департаменту 295-315
Начальник управління, самостійного
відділу 275-295
Начальник відділу у складі управління,
помічник Голови Комісії 265-275

Помічник члена Комісії, Виконавчого
секретаря, заступника Виконавчого
секретаря, завідувач сектору 255-260
Радник, головний спеціаліст 235-255
Провідний спеціаліст 205-235
Спеціаліст I категорії 185-205
Спеціаліст II категорії 165-185
Спеціаліст 155-165
__________________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р.
N 1481 ( 1481-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів
працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів".

Додаток 70
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п )
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів територіальних управлінь
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

 
--------------------------------------------------------------------
  Найменування посади |   Місячний посадовий оклад, гривень
             |------------------------------------------
             | Автономна|  за групами областей
             |Республіка|-------------------------------
             |  Крим  | поза |I група|  II група,
             |     |групою, |    |м. Севастополь
             |     |м. Київ |    |
--------------------------------------------------------------------
Начальник територіального  330    330   310    290 
управління
Заступник начальника 310 310 290 270
територіального
управління
Начальник територіального 270
відділення
Начальник відділу у 215-230 215-230 205-215 200-220
складі управління
Головний спеціаліст 175-195 175-195 170-190 165-185
Провідний спеціаліст 155-175 155-175 150-165 145-160
Спеціаліст I категорії 140-155 140-155 135-145 130-140
Спеціаліст II категорії 125-140 125-140 120-130 120-125
Спеціаліст 115-125 115-125 110-120 105-115
__________________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р.
N 1481 ( 1481-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів
працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів".вверх