Документ 154/94-ВР, первая редакция — Принятие от 29.07.1994
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 80-1
Кримінального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 38, ст.348 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 80-1 Кримінального кодексу України
( 2001-05 ) таку зміну:
після слова "Відкриття" слово "і" замінити словом "або".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 липня 1994 року
N 154/94-ВРвверх