Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 29.03.19731527-VIII
Документ 1527-08, первая редакция — Редакция от 29.03.1973
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих
актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1973, N 15, ст.110 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ) такі доповнення і зміни:
а) доповнити Кодекс статтями 156-1 і 208-1 такого змісту: "Стаття 156-1. Порушення правил торгівлі спиртними напоями
Порушення працівниками торговельних підприємств або
підприємств громадського харчування правил торгівлі горілкою та
іншими спиртними напоями, вчинене повторно протягом року після
накладення штрафу або застосування інших заходів адміністративного
чи громадського впливу,- карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців з позбавленням права займати певні посади в торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк від трьох до п'яти років чи без такого";
"Стаття 208-1. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння
Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння особою, в
службовій залежності від якої перебував неповнолітній,- карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців>:
б) статтю 215-1 викласти в такій редакції: "Стаття 215-1. Керування транспортними засобами в стані
сп'яніння
Керування автомототранспортним або міським
електротранспортним засобом, трактором чи іншою самохідною машиною
в стані сп'яніння особою, яка позбавлена права на керування
транспортними засобами за таке порушення,- карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до ста карбованців з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років.
Керування автомототранспортним або міським
електротранспортним засобом, трактором чи іншою самохідною машиною
в стані сп'яніння особою, яка не має прав водія, вчинене повторно
протягом року,- карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до ста карбованців".
2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
208-1 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
провадиться слідчими органів прокуратури; в справах про злочини,
передбачені статтею 156-1 Кримінального кодексу Української РСР,
попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ. У зв'язку з цим доповнити частину першу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр
"208" і частину другу цієї статті після цифр "156" відповідно
цифрами "208-1" і "156-1".
3. Частину другу статті 15 Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ) викласти в такій редакції: "Він може укладати угоди по розпорядженню майном, а також
одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і
розпоряджатись ними лише за згодою піклувальника, за винятком
дрібних побутових угод".
4. Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів
Української РСР:
а) до Закону від 15 липня 1971 року "Про районну Раду
депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1971 р., N 29, ст. 242): доповнити пункт "є" статті 41 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом"; доповнити частину першу статті 73 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій
же частині слова "адміністративних і спостережних" словами
"адміністративної і спостережної";
б) до Закону від 15 липня 1971 року "Про міську, районну в
місті Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 29, ст. 243): доповнити пункт "є" статті 43 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом"; доповнити частину першу статті 74 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій
же частині слова "адміністративних і спостережних" словами
"адміністративної і спостережної";
в) до Закону від 2 липня 1968 року "Про сільську Раду
депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1968 р., N 28, ст. 177): доповнити статтю 24 пунктом "м" такого змісту: "м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого
комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому
комітеті сільської Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для
координації діяльності державних і громадських організацій,
спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і
здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його
проявів; здійснює контроль за її діяльністю";
доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної
комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";
г) до Закону від 2 липня 1968 року "Про селищну Раду
депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1968 р., N 28, ст. 178): доповнити статтю 24 пунктом <м> такого змісту: "м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого
комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому
комітеті селищної Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для
координації діяльності державних і громадських організацій,
спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і
здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його
проявів; здійснює контроль за її діяльністю";
доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної
комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";
д) до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове
перевиховання злісних п'яниць" ( 1н-06 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196): у назві Указу слова "злісних п'яниць" замінити словами
"хронічних алкоголіків";
статтю 1 та частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "1. Встановити, що хронічні алкоголіки, які ухиляються від
добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування,
порушують трудову дисципліну, громадський порядок і правила
соціалістичного співжиття, незважаючи на застосовані до них заходи
громадського або адміністративного впливу, підлягають направленню
до лікувально-трудового профілакторію для примусового лікування і
трудового перевиховання на строк від шести місяців до двох років.
2. Питання про направлення до лікувально-трудового
профілакторію осіб, зазначених у статті 1, розглядається районним
(міським) народним судом у відкритому судовому засіданні при
наявності медичного висновку за клопотанням громадських
організацій, колективів трудящих або державних органів у
присутності особи, відносно якої порушено клопотання, а в
необхідних випадках - і представників громадської організації,
колективу трудящих або державного органу, які порушили
клопотання";
у частині третій статті 2 слова "охорони громадського
порядку" замінити словами "внутрішніх справ";
у статті 7 слова "психічно хворі" замінити словами "особи,
які мають захворювання, що перешкоджають перебуванню їх в цих
установах";
е) до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
2 жовтня 1968 року "Про посилення адміністративної
відповідальності за порушення правил руху по вулицях міст,
населених пунктів і шляхах та правил користування транспортними
засобами" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 41, ст. 272): доповнити частину першу статті 1 Указу після слів "стані
сп'яніння" словами "підлягають штрафу в розмірі від десяти до
тридцяти карбованців і";
частину другу цієї статті викласти в такій редакції: "Повторне, протягом п'яти років після закінчення строку
позбавлення права на керування транспортними засобами, керування
ними в стані сп'яніння тягне за собою штраф у розмірі від десяти
до п'ятдесяти карбованців з позбавленням права на керування
транспортними засобами на строк від двох до п'яти років>;
статтю 5 викласти в такій редакції: "5. Керування автомототранспортним або міським
електротранспортним засобом, трактором чи іншою самохідною машиною
в стані сп'яніння особою, яка не має прав водія, тягне за собою
штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців";
у статтях 10 і 15 слова "відділу (відділення) міліції" і
"відділом (відділенням) міліції" замінити відповідно словами
"відділу внутрішніх справ" і "відділом внутрішніх справ";
у частині першій статті 16 слова "відділів (відділень)
міліції", "охорони громадського порядку" і "частиною 2 статті 1"
замінити відповідно словами "відділів внутрішніх справ",
"внутрішніх справ" і "статтею 1";
частину другу цієї статті викласти в такій редакції: "Суд, розглянувши скаргу на накладення штрафу і позбавлення
права на керування транспортними засобами, виносить постанову.
Якщо дії відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції,
відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської
Ради депутатів трудящих є законними, суд відмовляє в задоволенні
скарги. Якщо суд визнає скаргу обгрунтованою, він скасовує
постанову відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції,
відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської
Ради депутатів трудящих про накладення штрафу і позбавлення права
на керування транспортними засобами або зменшує суму штрафу і
строк позбавлення цього права";
доповнити частину третю статті 16 після слів "депутатів
трудящих про" словами "накладення штрафу і" та замінити в цій
частині слова "відділу (відділення) міліції" словами "відділу
внутрішніх справ".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 29 березня 1973 р.
N 1527-VIII.вверх