Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 29.03.19731527-VIII
Документ 1527-08, текущая редакция — Редакция от 11.06.2009, основание - 1254-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих
актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1973, N 15, ст.110 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності з 01.09.2001
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
- набуває чинності з 01.01.2004
Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
4. Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів
Української РСР:
а) до Закону від 15 липня 1971 року "Про районну Раду
депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1971 р., N 29, ст. 242): доповнити пункт "є" статті 41 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом"; доповнити частину першу статті 73 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій
же частині слова "адміністративних і спостережних" словами
"адміністративної і спостережної";
б) до Закону від 15 липня 1971 року "Про міську, районну в
місті Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 29, ст. 243): доповнити пункт "є" статті 43 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом"; доповнити частину першу статті 74 Закону після слова
"неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій
же частині слова "адміністративних і спостережних" словами
"адміністративної і спостережної";
в) до Закону від 2 липня 1968 року "Про сільську Раду
депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1968 р., N 28, ст. 177): доповнити статтю 24 пунктом "м" такого змісту: "м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого
комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому
комітеті сільської Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для
координації діяльності державних і громадських організацій,
спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і
здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його
проявів; здійснює контроль за її діяльністю";
доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної
комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";
г) до Закону від 2 липня 1968 року "Про селищну Раду
депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1968 р., N 28, ст. 178): доповнити статтю 24 пунктом <м> такого змісту: "м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого
комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому
комітеті селищної Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для
координації діяльності державних і громадських організацій,
спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і
здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його
проявів; здійснює контроль за її діяльністю";
доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної
комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";
{ Пункт "д" статті 4 втратив чинність на підставі Закону
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
е) до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
2 жовтня 1968 року "Про посилення адміністративної
відповідальності за порушення правил руху по вулицях міст,
населених пунктів і шляхах та правил користування транспортними
засобами" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 41, ст. 272): доповнити частину першу статті 1 Указу після слів "стані
сп'яніння" словами "підлягають штрафу в розмірі від десяти до
тридцяти карбованців і";
частину другу цієї статті викласти в такій редакції: "Повторне, протягом п'яти років після закінчення строку
позбавлення права на керування транспортними засобами, керування
ними в стані сп'яніння тягне за собою штраф у розмірі від десяти
до п'ятдесяти карбованців з позбавленням права на керування
транспортними засобами на строк від двох до п'яти років>;
статтю 5 викласти в такій редакції: "5. Керування автомототранспортним або міським
електротранспортним засобом, трактором чи іншою самохідною машиною
в стані сп'яніння особою, яка не має прав водія, тягне за собою
штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців";
у статтях 10 і 15 слова "відділу (відділення) міліції" і
"відділом (відділенням) міліції" замінити відповідно словами
"відділу внутрішніх справ" і "відділом внутрішніх справ";
у частині першій статті 16 слова "відділів (відділень)
міліції", "охорони громадського порядку" і "частиною 2 статті 1"
замінити відповідно словами "відділів внутрішніх справ",
"внутрішніх справ" і "статтею 1";
частину другу цієї статті викласти в такій редакції: "Суд, розглянувши скаргу на накладення штрафу і позбавлення
права на керування транспортними засобами, виносить постанову.
Якщо дії відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції,
відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської
Ради депутатів трудящих є законними, суд відмовляє в задоволенні
скарги. Якщо суд визнає скаргу обгрунтованою, він скасовує
постанову відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції,
відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської
Ради депутатів трудящих про накладення штрафу і позбавлення права
на керування транспортними засобами або зменшує суму штрафу і
строк позбавлення цього права";
доповнити частину третю статті 16 після слів "депутатів
трудящих про" словами "накладення штрафу і" та замінити в цій
частині слова "відділу (відділення) міліції" словами "відділу
внутрішніх справ".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 29 березня 1973 р.
N 1527-VIII.вверх