Документ 1526-III, действует, текущая редакция — Редакция от 11.06.2009, основание - 1254-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про чисельність Державної кримінально-виконавчої
служби України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 20, ст.151 )
{ Назва в редакції Закону
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 487-IV ( 487-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 15, ст.108
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }

Відповідно до пункту 22 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

{ Статтю 1 виключено на підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 )
від 14.04.2009 }

2. Установити, що загальна чисельність персоналу, який
забезпечує діяльність установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів, визначається в розмірі 33 відсотків кількості осіб,
які в них утримуються, персоналу кримінально-виконавчої інспекції
- п'яти відсотків кількості осіб, які перебувають на обліку в цій
інспекції. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 487-IV
( 487-15 ) від 06.02.2003, N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005,
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1526-IIIвверх