Документ 1526-III, первая редакция — Принятие от 02.03.2000
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність
кримінально-виконавчої системи України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 20, ст.151 )

Відповідно до пункту 22 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити таку загальну структуру кримінально-виконавчої
системи України:
органи управління;
виправно-трудові установи, слідчі ізолятори,
лікувально-трудові профілакторії, інспекції виправних робіт,
навчальні заклади, підприємства та організації забезпечення.
2. Установити, що загальна чисельність персоналу, який
забезпечує діяльність виправно-трудових установ, слідчих
ізоляторів і лікувально-трудових профілакторіїв, визначається в
розмірі 33 відсотків кількості осіб, які в них утримуються,
персоналу інспекцій виправних робіт - одного відсотка кількості
осіб, які перебувають на обліку в цих інспекціях.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1526-IIIвверх