Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 02.03.2016150
Документ 150-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 02.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.03.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 150
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 150

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 211 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 685; 2011 р., № 85, ст. 3112):

1) в абзаці першому пункту 7 слово “МВС” замінити словами “Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”;

2) в абзаці другому пункту 8 слова “територіальному органові МВС та” замінити словами “структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органові”;

3) у тексті Правил слова “територіальний орган МВС” в усіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції” у відповідному відмінку.

2. У Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 893; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2014 р., № 4, ст. 101):

1) в абзаці третьому пункту 7 слова “територіального органу МВС” замінити словами “структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”;

2) у третьому реченні пункту 20 слова “територіальним органам МВС” замінити словами “структурним підрозділам Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”.

3. У Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 977):

1) у пункті 3 слово “МВС” замінити словами “Національної поліції”;

2) у першому реченні абзацу другого пункту 6 слова “органом внутрішніх справ” замінити словами “органом Національної поліції”;

3) у пункті 7 слова “патрульного автомобіля Державтоінспекції або державної служби охорони при МВС” замінити словами “транспортного засобу спеціалізованого призначення патрульної поліції або поліції охорони”.

4. У тексті Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 422 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1135; 2012 р., № 71, ст. 2870), слова “органи МВС” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “органи Національної поліції” у відповідному відмінку і числі.

5. У Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477; 2011 р., № 85, ст. 3112):

1) у пунктах 14 та 31 слова “територіальному органові внутрішніх справ та” замінити словами “структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органові”;

2) в абзацах першому і третьому пункту 42 слова “територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ” замінити словами “територіального органу Національної поліції та представник структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”;

3) в абзаці другому пункту 45 слова “органах внутрішніх справ” замінити словами “органах Національної поліції”;

4) у тексті Порядку слово “МВС” замінити словами “Національна поліція” у відповідному відмінку, а слова “територіальний орган внутрішніх справ” в усіх відмінках - словами “структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції” у відповідному відмінку.

6. У Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1437; 2012 р., № 16, ст. 593):

1) у пункті 2 слова “головними управліннями, управліннями МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи внутрішніх справ)” замінити словами “структурними підрозділами Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції (далі - структурні підрозділи Департаменту протидії наркозлочинності)”;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. З метою перевірки відповідності об’єктів чи приміщень установленим МВС вимогам проводиться їх обстеження працівниками структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.”;

3) в абзаці першому пункту 12 слова “членами комісії” замінити словами “працівниками структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі”;

4) у пункті 14:

в абзаці першому слово “першим” виключити;

в абзаці другому слова “Територіальний орган внутрішніх справ” замінити словами “Структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності”;

5) у тексті Порядку слова “територіальний орган внутрішніх справ” в усіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності” у відповідному відмінку;

6) у додатку до Порядку слова “територіального органу внутрішніх справ” замінити словами “структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності”.вверх