Документ 150-VI, первая редакция — Принятие от 20.03.2008
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання таким, що втратив чинність,
Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 18, ст.198 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148;
2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13,
ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31,
ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67, N 28,
ст. 383).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти ( 274-2008-п ) на основі тексту Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) в редакції, що діяла станом на 17 листопада 2004 року,
за виключенням його положень, які суперечать вимогам СОТ;
забезпечити проведення процедур закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти, що розпочаті до набрання чинності цим
Законом, на основі Тимчасового положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274-2008-п );
у двотижневий термін внести до Верховної Ради України проект
закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 150-VIвверх